REG

Sensys Gatso Group offentliggör tidplan för sammanläggning av aktier och byte av ticker

Vid årsstämman i Sensys Gatso Group AB (publ) ("Sensys Gatso" eller "Bolaget") den 15 maj 2023 beslutades att genomföra sammanläggning av aktier 1:80, innebärande att åttio (80) aktier läggs samman till en (1) ny aktie. Stämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Styrelsen i Sensys Gatso har, i enlighet med årsstämmans beslut, fastställt att avstämningsdag ska vara den 16 juni 2023. Bolaget byter även ticker i samband med sammanläggningen från SENS till SGG.

Sista dagen för handel i Sensys Gatsos aktie innan sammanläggningen är den 14 juni 2023 och första dagen för handel i Sensys Gatsos aktie efter sammanläggningen är den 15 juni 2023. Sensys Gatsos aktiekurs kommer därmed att återspegla effekten av sammanläggningen från och med den 15 juni 2023.
Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att minska från 921 776 480 aktier till 11 522 206 aktier.

Till följd av sammanläggningen kommer Sensys Gatsos aktie från och med den 15 juni 2023 att byta ISIN-kod. Den nya ISIN-koden för Bolagets aktie är SE0020356244. Bolaget kommer även att byta ticker från och med den 15 juni 2023. Den nya tickern för Bolaget kommer att vara SGG.

Aktieägarna kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre, antal aktier i proportion till innehavet på avstämningsdagen. De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med 80 kommer vederlagsfritt att erhålla aktier för att innehavet ska bli jämnt delbart med 80. Tillhandahållande av aktier sker genom Euroclear Sweden ABs försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägare.

Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 9 juni, 2023 kl. 09.00.

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: [email protected] 

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Saudiarabien, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 284 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com 


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244