REGMAR

Sensys Gatso Group har tecknat ett nytt facilitetsavtal på 100 MSEK med Rabobank Nederländerna för finansiering av USA:s tillväxtplan

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har tecknat ett nytt facilitetssavtal med Rabobank Nederländerna för finansiering av USA:s tillväxtplan. Facilitetsavtalet kan användas för investeringar i USA avseende anläggningstillgångar i verksamheten. Faciliteten kommer att vara tillgänglig till den 31 december 2024. Uttagen från faciliteten konventeras till lån om 25 miljoner kronor vardera med en återbetalningstid på 5 år.

Vår verksamhet i USA fokuserar enbart på TRaaS Operatörstjänster (Managed Services). I denna affärsmodell tillhandahåller Sensys Gatso en totalservice till sina slutkunder, som är kommuner och städer. TRaaS Managed Services-modellen inkluderar investeringar i CAPEX (kamera och installation) och drift av övervakningsprogram. Med detta nya facilitetsavtal kommer investeringar avseende anläggningstillgångar i verksamheten för dessa program att finansieras med liknande villkor som våra kundkontrakt. Kundkontrakten tecknas vanligtvis med en löptid om 5 år med möjlighet till förlängning.

Genom detta avtal har Sensys Gatso Group säkrat finansieringen av de investeringar som behövs för att stödja USA:s tillväxtplan. Sensys Gatso Group har ambitionen att öka intäkterna till 1 miljard kronor till 2025, varav 60% är återkommande TRaaS-intäkter. En avgörande bidragande faktor i denna ambition är vår tillväxtplan i USA.

Sensys Gatso Groups CFO Simon Mulder kommenterar: "Detta nya facilitetsavtal kommer att göra det möjligt för Sensys Gatso att fortsätta investera i USA genom att utöka sin kundbas och expandera tillväxten med nuvarande kunder. Den amerikanska affärsplanen är en avgörande del av vår ambition för 2025 att ha mer än 60% TRaaS-intäkter".

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 20 juni, 2023 kl. 13.25.

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: [email protected] 

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Saudiarabien, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 284 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com 


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244