REGMAR

Sensys Gatso genomför kommersiell strategi - meddelar finansiell vägledning för 2023

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, genomför sin kommersiella strategi och kommunicerar finansiell vägledning för helåret 2023 och bekräftar de finansiella målen för 2025. Sensys Gatso går in i en ny fas och siktar nu på att attrahera ytterligare internationella investerare. Årsstämman beslutade om en omvänd split 1:80 som var ett första steg. Den finansiella vägledningen för 2023 är det andra steget. Sensys Gatso-aktien kommer att handlas efter omvänd split under den nya tickern SGG från 15 juni 2023.

"Mot bakgrund av den rekordhöga orderingången 2022 kommunicerar vi nu våra nuvarande förväntningar på den finansiella utvecklingen för 2023 - intäkter i intervallet 550-650 miljoner kronor med en EBITDA-marginal på 10-15%. Vi har kommit en bra bit på väg mot våra finansiella mål för 2025 som är att nå intäkter på 1 000 miljoner kronor med en EBITDA-marginal över 15%. Intresset för våra lösningar som kombinerar mjukvara och hårdvara fortsätter att vara stort i alla regioner, i Europa, i Amerika, i APAC och MEA. Aktivitetsnivån fortsätter att vara hög och Sensys Gatso är på gång, affärsmodellen med TRaaS är en stark drivkraft för vår framgång."

Finansiell vägledning för helåret 2023

Försäljningstillväxten förväntas bli 10-30% baserat på den aktuella växelkursen USD/EUR/SEK. Bolagets huvudsakliga valutor för fakturering är USD, EUR och SEK. Försäljningstillväxten förväntas och baseras på den rekordhöga orderingången på 1 456 miljoner kronor 2022. Med högre volymer av TRaaS-intäkter växer bruttomarginalen och bolagets nuvarande förväntningar är att leverera en EBITDA i intervallet 10-15% för 2023. Intervallen för vägledning för försäljning och EBITDA-marginal speglar enbart osäkerheten i tidpunkten för leveranser av system och tidpunkten igångsättning av TRaaS-program. 

De nuvarande förväntningarna för helåret 2023 sammanfattas i tabellen nedan.

Förväntan per den 13 juni för helåret 2023 Redovisad nettoomsättning
År 2022
Finansiella mål 2025, Nettoomsättning
Försäljningstillväxt 550-650 Mkr 495 Mkr 1000 Mkr
varav TRaaS-intäkter 312 (63 %) 600 (60 %)
EBITDA-marginal 10-15% 14,8 % >15 %

Sensys Gatso fortsätter att arbeta mot det långsiktiga målet att öka nettoomsättningen till mer än 1 miljard kronor till 2025, varav över 600 miljoner kronor kommer från TRaaS-intäkter. Sensys Gatso behåller också ambitionen att öka EBITDA-marginalen till mer än 15 % till 2025. De finansiella målen på medellång sikt kommunicerades till marknaden den 20 februari 2020.

Sammanläggning av aktier - Handelsstart 15 juni 2023 med nytt kortnamn SGG

Årsstämman beslutade om en sammanläggning av aktier 80:1 (omvänd split), vilket betyder att åttio (80) aktier sammanläggs till en (1) ny aktie. Aktien kommer att handlas efter sammanslagning den 15 juni 2023, under kortnamnet SGG och ISIN kod SE0020356244. 

Sensys Gatso går in i en ny fas och siktar på att attrahera ytterligare internationella investerare. Den omvända spliten tillsammans med guidningen för 2023 kommer att göra det lättare för internationella investerare att analysera den finansiella utvecklingen och investera i aktien.

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 13 juni, 2023 kl 08.30.

För ytterligare information:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: [email protected]

Simon Mulder, finansdirektör
Sensys Gatso Group AB
E-post: [email protected]

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Saudiarabien, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 284 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244