Sensys Gatso erhåller treårigt TraaS-kontrakt till ett värde av 30 miljoner kronor, gällande hastighetssystem för skolområden i Buffalo, New York

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso USA tilldelats ett treårigt kontrakt av staden Buffalo, NY. Kontraktet gäller hantering av ett säkerhetsprogram för skolzoner och tilldelades den 30 september 2019, amerikansk tid. Värdet på detta kontrakt uppskattas till 1 miljon USD, motsvarande 10 miljoner kronor, varje år under tre år, med möjlighet till ytterligare två ettåriga förlängningar av kontraktet.

I augusti undertecknade New Yorks guvernör Andrew Cuomo ett lagförslag som tillåter automatiserade kameror för trafikövervakning att användas i skolzoner under skoltimmarna, och säger: "Vi vet att hastighetskameror är effektiva för att minska vårdslös körning - se bara på det framgångsrika programmet i New York City som bokstavligen räddar liv varje dag. Genom undertecknandet av denna lag så tillser vi att bilister, som själviskt äventyrar för barn och familjer runt Buffalos skolor, kommer att kunna hållas ansvariga och därmed hjälpa till att förhindra framtida tragedier".

Programmet, som helt hanteras av Sensys Gatso USA, kommer att tas i drift under det fjärde kvartalet 2019. Kameror kommer att placeras på fasta stolpar vid 20 skolzoner runt Buffalo, och kommer aktivt att detektera fordon som överskrider hastigheten mellan klockan 7:30 och 15:30.

"Hårt arbete och uthållighet från Buffalo-intressenterna fick i slutändan igenom lagförslaget för att låta detta mycket viktiga program lanseras. Trafiksäkerhetsprogram för skolzoner ger familjer och samhällsledare trygghet med vetskap om att fordon som överskrider hastighetsbegränsningar inte kommer att tolereras. Vi är glada över att ha blivit utvalda som Buffalos övervakningspartner", säger Andrew Noble, VD Sensys Gatso USA.

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2019 kl. 17.30.

Pressmeddelande 1 oktober, 2019

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: [email protected] 

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 195 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244