Sensys Gatso erhåller treårig förlängning av TRaaS-kontrakt, värt 44 miljoner kronor för hastighetsövervakningssystem i Des Moines, Iowa

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt amerikanska dotterbolag Sensys Gatso USA, tecknat en treårig TRaaS-kontraktsförlängning (Traffic-as-a-Service) med Des Moines, Iowa till ett värde av cirka 4,7 miljoner USD under avtalsperioden, motsvarande cirka 44 miljoner kronor.

Denna förlängning visar det nära partnerskapet mellan delstatshuvudstaden Des Moines i Iowa och Sensys Gatso. TRaaS-samarbetet inleddes 2011 och har vuxit till att omfatta kamerasystem för rödljus med "speed-on-green"-funktionalitet, system för hastighetsövervakning på motorvägar och mobila fordonsmonterade hastighetsövervakningssystem i hela staden.

Sensys Gatsos marknadsledande mjukvaruplattformar PULS och Xilium ligger till grund för den ledande kamerateknologin för hastighet och rödljus. Genom sömlös integrering av alla delar av en automatisk trafikövervakningslösning, från fotografering till kundtjänst och insamling av böter, förser Sensys Gatso staden med en komplett och nyckelfärdig trafikövervakningslösning.

"Vi är stolta över att fortsätta vår relation med Des Moines och är uppmuntrade av att vår TRaaS-lösning fortsätter att stödja trafik- och samhällssäkerhet på ett sömlöst och effektivt sätt för staden", säger Ivo Monnink, VD för Sensys Gatso Group.

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 12 april 2022 kl. 13.45.

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: [email protected] 

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 263 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com 


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244