REGMAR

Sensys Gatso erhåller sjuårigt TRaaS-kontrakt värderat till cirka 120 miljoner kronor för rödljus- och hastighetsövervakning vid skolzoner i Pawtucket, Rhode Island

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetssystem, har genom sitt dotterbolag, Sensys Gatso USA, tecknat ett nytt sjuårigt förlängningskontrakt för Traffic-as-a-Service (TRaaS) med staden Pawtucket, Rhode Island, värderat till cirka 12 miljoner USD under avtalsperioden, motsvarande 120 miljoner kronor.

Denna förlängning visar det värdefulla samarbetet mellan Sensys Gatso och denna livliga New England-stad med 75 000 invånare som inleddes 2019. Med det nya kontraktet har den ursprungliga löptiden ändrats till 7 år från och med 2023, totalt 11 år exklusive den valfria 5-åriga kontraktsförlängningen. Under den nya avtalsperioden kommer Sensys Gatso och staden att utöka antalet övervakningssystem för att ytterligare förbättra trafiksäkerheten.

Programvaruplattformarna Sensys Gatso PULS och Xilium driver de branschledande T-Serie-systemen för rödljus- och hastighetsövervakning. Alla delar av den automatiska trafikövervakningslösningen, från bildtagning till kundservice, bedömningstjänster och bötesinsamling, levereras till staden Pawtucket av Sensys Gatso.

"Vi är mycket glada över att Pawtucket har anförtrott Sensys Gatso att fortsätta som partner till stadens trafiksäkerhetsinitiativ. Genom detta avtal kommer vår TRaaS-lösning att utöka Sensys Gatsos inverkan för att leverera större trafik- och samhällssäkerhet för invånarna på Rhode Island." sa Bill Braden, president för Sensys Gatso USA.

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 22 december, 2022 kl. 13.30.

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: [email protected] 

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 263 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com 


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244