REGMAR

Sensys Gatso erhåller sjuårigt TRaaS-kontrakt värderat till 13 miljoner kronor för hastighetsövervakning i skolzoner i Parma Heights, OH

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso USA erhållit ett sjuårigt avtal om automatisk hastighetsövervakning i skolzoner från staden Parma Heights. Kontraktet beräknas vara värt upp till 1,3 miljoner USD, motsvarande 13 miljoner kronor. Programmet förväntas bidra till intäkter 2023.

Sensys Gatso USA har vunnit detta kontrakt med vår nya kund, Parma Heights, via en konkurrensutsatt förslagsprocess. Det initiala programmet gäller fasta system för hastighetsövervakning vid skolområden. Programmet kan dessutom i framtiden utökas till att omfatta handhållna och mobil hastighetsövervakning. Planeringstillstånd förväntas komma in under andra kvartalet, vilket möjliggör övervakning under andra kvartalet och första intäktsgenerering under tredje kvartalet 2023. Genom undertecknandet av detta kontrakt har Sensys Gatso USA nu åtta kontrakterade automatiserade trafikövervakningsprogram i delstaten Ohio.

"Vi ser fram emot att arbeta med Sensys Gatso för att installera kameror i några av våra skolzoner för våra barns säkerhet", säger Parma Heights borgmästare Marie Gallo. "Fotoövervakning i skolområden är ett verktyg för vår polisavdelning att använda så att våra poliser kan fokusera på andra säkerhetsåtgärder för våra invånare. Jag vill tacka Sensys Gatso för det nära samarbetet med vår juridiska avdelning med kontraktet som enhälligt godkändes av kommunfullmäktige".

"Vi är mycket glada över att samarbeta med staden Parma Heights för att ta itu med deras trafiksäkerhetsproblem", säger Sensys Gatso USA:s President och Managing Director, Bill Braden. "Jag uppskattar det förtroende som staden har uttryckt för Sensys Gatso genom valet av oss i deras konkurrensutsatta förslagsprocess. Vårt team är redo att samarbeta med staden i syfte att implementera deras specifikt utformade automatiserade trafiksäkerhetsprogram för skolzoner och därigenom minska farlig körning i samhället."

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 21 mars, 2023 kl. 11.40.

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: [email protected]

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 284 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244