Sensys Gatso erhåller order från Qatar värd 10 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har erhållit en order för fordonsbaserade trafiksäkerhetssystem värd 10 miljoner kronor, från sin samarbetspartner KTC International Co. i Qatar.

Ordern omfattar leveranser av fordonsbaserade trafiksäkerhetssystem. Användandet av fordonsbaserade trafiksäkerhetssystem har visat sig vara ett effektivt sätt att minska antalet trafikdöda. Datum för genomförd leverans förväntas bli under senare halvan av 2018.

Sensys Gatso Group har levererat trafiksäkerhetssystem till Qatar sedan 2015. Dessa har bidragit till avsevärt förbättrad trafiksäkerhet i landet, i linje med Qatars nationella strategi för trafiksäkerhet, NTSS.

Regionen kännetecknas av medvetna och krävande kunder som regelbundet upphandlar små till medelstora projekt.

"Detta är vår andra order från samma kund inom 6 månader. Vi har arbetat hårt i mellanöstern för att inte bara sälja våra lösningar utan även sprida konceptet "Vision Zero" genom regelbundna kontakter och interaktioner med myndigheter och universitet. Vi är också glada över att vara det första företaget att introducera pålitliga fordonsbaserade trafiksäkerhetssystem till Qatar. Fordonsbaserade trafiksäkerhetssystem har stor inverkan på förarens beteende eftersom de är oförutsägbara i tid, läge och natur. De kan distribueras i stora mängder ganska snabbt utan att behöva installera fasta enheter på vägarna", säger Saman Alae Naziri, General Manager, Sensys Gatso Group MENA.

5 februari, 2018

För mer information:
Ivo Mönnink, CEO
E [email protected]

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari, 2018, kl 11.15.

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 167 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244