Sensys Gatso erhåller order från Mellanöstern för fordonsmonterade trafiksäkerhetssystem

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har erhållit en order för fordonsmonterade trafiksäkerhetssystem från en statlig kund i Saudiarabien. Ordern avser leverans av system till ett totalt potentiellt värde om 100 miljoner kronor. Ordern utfärdas på villkor att båda parter är överens om slutliga villkor.

Ordern förväntas delas upp i leveranser om cirka 8 miljoner kronor per leverans. Den första leveransen beräknas ske under andra kvartalet 2018. Sensys Gatso kommer att uppdatera marknaden löpande vid varje delleverans.

Denna order är resultatet av en omfattande typgodkännandeprocess baserad på krävande tester som utförts på lokala vägar i Saudiarabien. Dessutom, som en del av samma process, har en kundanpassad mjukvara utformats och installerats.

"Användningen av våra fordonssystem har visat sig vara ett mycket effektivt sätt att minska trafikolyckor och vi är glada att fortsätta försäljningen av denna lösning på en ny marknad i Mellanöstern. En mycket kunnig kund kombinerat med en stor marknad som behöver mobila lösningar gör denna order extra intressant", säger Saman Alae Naziri, General Manager, Sensys Gatso Group MENA.

Sensys Gatsos fordonsmonterade trafiksäkerhetssystem i T-serien har stor inverkan på förarens beteende eftersom de är oförutsägbara i tid och plats. De kan distribueras i stora mängder ganska snabbt utan att behöva installera fasta enheter på vägarna.

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 22 mars, 2018, kl 17.05.

För mer information kontakta:
VD Ivo Mönnink
Sensys Gatso Group AB
E-post: [email protected]

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 167 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244