Sensys Gatso erhåller order från Förenade Arabemiraten till ett värde av 5 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har mottagit flera beställningar för hastighets- och rödljussystem till ett sammanlagt värde av 5 miljoner kronor från Förenade Arabemiraten.

Dessa systemförsäljningsorder erhölls från Förenade Arabemiraten genom en av våra lokala partners och omfattar övervakningssystem för hastighets- och rödljus för Emiraten Ajman och Ras al Khaimah. Leveranserna planeras genomföras under fjärde kvartalet 2021.

Sensys Gatso Group har en växande installerad bas av hastighets- och rödljusövervakningssystem i norra Emiraten Ajman, Fujairah, Umm Al Quwain och Ras al Khaimah vilket har bidragit väsentligt till ökad trafiksäkerhet.

"Vi är mycket glada över att polismyndigheterna i norra Emiraten har beslutat att ytterligare utöka sin installerade bas med fler system från Sensys Gatso Group. Sedan vi kom in på dessa marknader har vi fått regelbundna årliga eller tvååriga order från norra Emiraten, vilket är ett resultat av det goda arbete som vi och vår lokala partner tillhandahåller" säger Saman Alae Naziri, General Manager för Sensys Gatso Group MENA i Dubai, UAE.

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 23 september, 2021 kl. 09.45.

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: [email protected] 

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 252 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com 


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SENS ISIN-kod SE0000567729