Sensys Gatso erhåller order från Ecuador, värd 20 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso LATAM, erhållit en order från sin partner på leverans och support av trafikövervakningssystem som ska implementeras i kommunerna Mancomunidad och Santa Elena, Ecuador. Ordern har ett värde på ca 20 miljoner kronor. Detta är den andra ordern för Sensys Gatso i Ecuador, i den strategiska LATAM-regionen, efter Duran-projektet.

Kommunerna Mancomunidad och Santa Elena i Ecuador och vår partner samarbetar i ett konsortium för att implementera ett omfattande trafikövervakningsprogram som inkluderar hastighetsövervakningskameror. Dessa övervakningssystem kommer att implementeras vid viktiga korsningar i Mancomunidad och Santa Elena. Sensys Gatso LATAM kommer att leverera trafikövervakningssystem till sin partner. Programmen förväntas vara fullt installerade och i drift under första kvartalet 2023, med leverans från Sensys Gatso till sin partner under fjärde kvartalet 2022. Försäljningen av övervakningsutrustningen till vår partner sker med hjälp av finansiell leasing över 18 månader, varefter utrustningen kommer att överlåtas i ägo till vår partner. Intäkter kommer att realiseras vid leverans av utrustningen.

Sensys Gatso har etablerat Sensys Gatso LATAM för att ta sig in på de olika marknaderna i LATAM-regionen. Denna andra order från den nya marknaden Ecuador, efter projektet i Duran, är resultatet av de ökade försäljningsaktiviteterna i denna strategiska region.

I november 2021 publicerade Sensys Gatso sin första order från Ecuador för rödljusövervakning i Duran. Duran-programmet förväntas vara fullt installerat och i drift under fjärde kvartalet 2022. Sensys Gatsos beprövade teknik tillhandahåller ett tillförlitligt system för att mäta hastighet, därför påverkar det i hög grad körbeteendet och har en direkt inverkan på trafiksäkerheten.

"Vi är glada över att vår partner i Ecuador fortsätter att stärka sin närvaro inom trafikövervakningssektorn genom tilldelningen av dessa två kontrakt. Ecuador är fast beslutet att förbättra trafiksäkerheten genom automatiserade trafikövervakningsprojekt, och Sensys Gatso är fullt engagerade i att stödja den ansträngningen", säger Alvaro Nogueroles, Managing Director på Sensys Gatso LATAM.

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 16 september, 2022 kl. 08.45.

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: [email protected]

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 263 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244