REGMAR

Sensys Gatso erhåller order från Ecuador för leverans av övervakningssystem, värd 7,4 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso LATAM erhållit en ny order från sin partner för leverans och support av trafikövervakningssystem som ska implementeras i kommunerna Balzar, La Concordia, Salinas och San Vicente i Ecuador. Ordern har ett värde på cirka 7,4 miljoner kronor. Efter de två tidigare projekten 2022, så är denna nu den tredje ordern för Sensys Gatso i Ecuador, i den strategiska LATAM-regionen.

Kommunerna Balzar, La Concordia, Salinas och San Vicente i Ecuador och vår partner samarbetar i ett konsortium för att implementera ett omfattande trafikövervakningsprogram som inkluderar hastighetsövervakningskameror. Dessa övervakningssystem kommer att implementeras på vägar med tät trafik i dessa kommuner. Sensys Gatso LATAM kommer att leverera trafikövervakningssystem till sin partner. Programmen förväntas vara fullt installerade och i drift under andra kvartalet 2023, med leverans från Sensys Gatso till sin partner under andra kvartalet 2023. Försäljningen av övervakningsutrustningen till vår partner sker med hjälp av finansiell leasing över 18 månader, varefter utrustningen kommer att överlåtas i ägo till vår partner. Intäkter kommer att realiseras vid leverans av utrustningen.

Med denna nya order kommer Sensys Gatsos beprövade teknologi att vara implementerad i sju kommuner i Ecuador, en teknologi som tillhandahåller ett tillförlitligt system för att mäta hastighet och har därför en direkt inverkan på trafiksäkerheten. 

Sensys Gatso har etablerat Sensys Gatso LATAM för att kunna etablera sig på de olika marknaderna i LATAM-regionen. Denna tredje order på den nya marknaden Ecuador, efter projekten i Duran, Santa Elena och Mancomunidad, är resultatet av de ökade försäljningsaktiviteterna i denna strategiska region.

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 22 mars, 2023 kl. 15.50.

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: [email protected]

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 284 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SENS ISIN-kod SE0000567729