Sensys Gatso erhåller godkännande för ett femårigt TRaaS-kontrakt värt 32 miljoner kronor i Jamestown, New York, för övervakning vid skolzoner

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso USA godkänts för ett femårskontrakt av stadsfullmäktige i staden Jamestown, NY. Kontraktet tilldelas för förvaltning av ett övervakningsprogram för skolzoner som förväntas aktiveras 2021. Värdet av detta kontrakt uppskattas till 3,8 miljoner USD, motsvarande 32 miljoner kronor, under femårsperioden, och möjliggör ytterligare förlängningar av kontraktet.

I augusti 2019 undertecknade New Yorks guvernör, Andrew Cuomo, ett förslag som gör det möjligt att använda automatiserade trafiksäkerhetskameror i skolzoner under skoltid. Detta godkännande från stadsfullmäktige att gå vidare med detta program är det första steget i processen för Jamestown. Förutom rådets godkännande måste detta program också supporteras av lokal lagstiftning. När programmet väl har godkänts kommer det att implementeras under 2021.

Detta nya kontrakt skulle öka Sensys Gatsos närvaro i delstaten New York. Hastighetsövervakning vid skolzoner och övervakning vid rödljuskorsningar ingår I operatörstjänstprogram som tillhandahålls av Sensys Gatso. Dessa program är på gång i staden Buffalo såväl som i delstatens huvudstad, staden Albany.

När detta program får godkännande för att gå vidare kommer det att hanteras helt av Sensys Gatso USA och kommer att tas i drift 2021. Kameror kommer att placeras på fasta stolpar vid cirka nio skolzoner runt Jamestown och kommer aktivt fånga fordon som kör för fort under valda tider.

"När en stad fattar beslutet att använda automatisk övervakning för kritiska applikationer som hastigheten vid skolzoner, känns det som om barns säkerhet ökar. När förare förstår att staden Jamestown menar allvar när det gäller att stoppa fortkörning i skolzoner, kommer det sannolikt att bli en snabb förändring i förarbeteende och till det bättre", säger Andrew Noble, president för Sensys Gatso USA.

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 2 december, 2020 kl. 10.35.

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: [email protected] 

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 252 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244