Sensys Gatso erhåller fyra års förlängning på TRaaS-kontrakt, värt 5,7 miljoner kronor, för restidsmätning i Nederländerna

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har fått fyra års förlängning av sitt TRaaS-kontrakt för drift och underhåll av det holländska A4-systemet för restidsmätning som ingår i EG033-kontraktet. Kontraktsförlängningen har ett värde av 550 kEUR, motsvarande 5,7 miljoner kronor, under fyraårsperioden. Med denna fyraåriga förlängning blir den totala längden på detta TRaaS-kontrakt 12 år.

Systemet för restidsmätning köptes av den nederländska Åklagarmyndigheten 2011 som en del av ramavtalet för EG033. Det har varit i drift sedan 2012 och Sensys Gatso ansvarar för underhåll och drift av systemet. Förlängningen har beviljats baserat på systemets exceptionella prestanda sedan det togs i drift. Servicenivån i avtalet har flera indikatorer för övervakning som kan utlösa bonusar och straff baserat på systemprestanda och det arbete som utförs av Sensys Gatso.

Sensys Gatsos beprövade teknik ger ett pålitligt och rättvist system för att mäta hastighet över en specifik sträcka. Därför påverkar det kraftigt körbeteendet och har en direkt inverkan på trafiksäkerheten.

"Vi är glada över att Åklagarmyndigheten är nöjd med vårt system för restidsmätning och efter utbyggnaden av A2-projektet i juni förra året har vi nu också förlängt detta kontrakt för A4-systemet med en fyraårsperiod. Vi har byggt upp ett starkt partnerskap med denna kund och vi ser fram emot att arbeta med dem i framtiden", säger Niki Gatsonides, VD på Sensys Gatso Netherlands.

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 2 november, 2020, kl 16.00.

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: [email protected] 

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 252 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com 


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244