Sensys Gatso erhåller förlängning av TRaaS-kontrakt i Nederländerna, värd 10 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har erhållit en förlängning av ett TRaaS-kontrakt för drift och underhåll av de nederländska fasta systemen för hastighets- och rödljusövervakning som är en del av EG100-kontraktet. Kontraktsförlängningen har ett värde av 1 miljon euro, motsvarande cirka 10 miljoner kronor, under en tvåårsperiod.

De fasta systemen köptes av den holländska åklagarmyndigheten 2012 som en del av ramavtalet EG100. De har varit i drift sedan 2012 och Sensys Gatso ansvarar för underhåll och drift av systemen. Sensys Gatsos team kontrollerar systemen dagligen och säkerställer hög och tillförlitlig prestanda genom förebyggande underhåll.

Detta TRaaS-kontrakt för drift och underhåll är ett kontrakt med fasta kvartalsintäkter för att leverera högkvalitativa tjänster inom definierad omfattning och operativa mätvärden, såsom upptidsprestanda, autokvot och felkvot. Historiskt sett har Sensys Gatso överträffat de operativa mätvärden som kunden satt upp. Sensys Gatso har uppnått en genomsnittlig upptid för systemet på mer än 99%. Autokvoten säkerställer att överträdelser kan behandlas automatiskt av Central Judicial Collection Agency (CJIB). För att uppnå en hög integritetsnivå och för att säkerställa att överträdelser är korrekta måste Sensys Gatso verka inom en mycket låg felfrekvens.

Förlängningen har gjorts för att få en smidig övergång från den befintliga automatiserade trafikövervakningsinfrastrukturen till nya hastighets- och rödljussystem som kommer att rullas ut inom det upphandlingskontrakt som undertecknades och offentliggjordes den 13 april 2022. Det förväntas att den nuvarande infrastrukturen kommer att bytas ut under 2023 och 2024, med de första systemen operativa i drift under första kvartalet 2023. Denna kontraktsförlängning kommer att fasas ut under dessa år.

Sensys Gatsos beprövade teknik är ett tillförlitligt system för att mäta hastighet. Därför påverkar det i hög grad körbeteendet och har en direkt inverkan på trafiksäkerheten.

"Vi är glada över att åklagarmyndigheten är nöjd med prestandan för våra hastighets- och rödljussystem och att vi kan förlänga det nuvarande TRaaS-kontraktet på grund av den långvariga tekniska och ekonomiska livslängden för den tillhandahållna tekniken och tjänsterna. Vi har ett starkt partnerskap med den holländska åklagarmyndigheten och vi ser fram emot att arbeta med dem i framtiden", säger Niki Gatsonides, Managing Director, Sensys Gatso Netherlands.

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 29 juni, 2022 kl. 13.10.

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: [email protected]

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 263 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com 


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244