REGMAR

Sensys Gatso erhåller förlängning av TRaaS-kontrakt för automatisk trafiksäkerhet i Muscatine, IA, värt 16 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso USA, signerat en ny sjuårig kontraktsförlängning för automatisk trafikövervakning med staden Muscatine, IA, USA. Det nya kontraktet beräknas vara värt upp till USD 1,6 miljoner, motsvarande 16 miljoner kronor.

Hittills har Sensys Gatso framgångsrikt drivit programmet i Muscatine i mer än 12 år. Staden har beslutat att förlänga samarbetet med ytterligare 7 år. Programmet består av att äga, underhålla, driva övervakningssystemen och administrera överträdelserna. Sensys Gatso kommer att erhålla serviceavgifter för dessa aktiviteter, vilka är volymberoende och beräknas vara värda cirka 16 miljoner kronor under den 7-åriga avtalsperioden.

Det nya kontraktet inkluderar en uppgradering av befintliga fasta hastighets- och rödljuskameror samt ett nytt mobilt fordon för hastighetsövervakning. I kontraktet finns även möjligheten att lägga till system i Muscatine, vilket ytterligare förbättrar väg- och trafiksäkerheten. Sensys Gatso USA har 13 kontrakterade automatiserade trafikövervakningsprogram i delstaten Iowa.

"Vi är mycket glada över att kunna utöka vårt partnerskap med staden Muscatine för att ta itu med deras trafiksäkerhetsproblem", säger Sensys Gatso USAs President och Managing Director, Bill Braden. "Jag vill tacka staden och polisen för deras förtroende för oss att vara deras fortsatta tjänsteleverantör. Vi ser fram emot att införa vår senaste radar- och kamerateknik i deras program. Genom denna teknik blir automatiserad trafikövervakning ett kraftfullt verktyg för staden och hjälper till att effektivt hantera trafiken och förbättra säkerheten i samhället."

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 15 januari, 2024 kl. 13.15.

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: [email protected]

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Saudiarabien, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 284 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244