Sensys Gatso erhaller femarigt TraaS-kontrakt, till ett varde av 6 miljoner kronor gallande hastighetsovervakningsprogram i Independence, Iowa, USA

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksakerhetslosningar, har genom sitt dotterbolag, Sensys Gatso USA, tilldelats ett femarigt kontrakt gallande hastighetsovervakning av staden Independence, Iowa. Vardet pa detta kontrakt uppskattas till 600 000 USD, motsvarande 6 miljoner kronor, med mojlighet till ytterligare tva tvaariga kontraktsforlangningar.

Den lilla, naturskona, historiska staden Independence har en befolkning pa cirka 6000 invanare och ligger i nordostra Iowa. Trots sin relativt lilla storlek erbjuder staden manga sevardheter och bekvamligheter likt en storre stad. Staden har under de senaste aren haft en stor expansion i sin infrastruktur, byggt skolor och ett nytt bibliotek samt utvidgat sitt lanshalsocenter och kommunala flygplats. Implementeringen av automatiserad hastighetsovervakning i staden, tillsammans med andra forbattringar av affarsdistriktet, kommer att ge okad sakerhet och livskvalitet for sina invanare.

Sensys Gatso USA kommer att hantera hela hastighetsovervakningsprogrammet, systeminstallation och underhall av utrustning samt utfarda boter och hantera inbetalningar av boter. Programmet forvantas borja under forsta kvartalet 2020.

"Nar vi har mojlighet att stodja nya kunder i Iowa att vidareutveckla sin hastighetsovervakning, kanner vi att vi gor var lilla del for att hjalpa forare och fotgangare att vara sakra pa vagarna," sager Andrew Noble, president, Sensy Gatso USA.

6 november, 2019

For mer information:
Ivo Monnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E [email protected] 

Denna information ar sadan information som Sensys Gatso Group AB (publ) ar skyldigt att offentliggora enligt EU:s marknadsmissbruksforordning. Informationen lamnades, genom kontaktpersonens forsorg, for offentliggorande den 6 november 2019 kl. 08.15.

Sensys Gatso Group AB ar varldsledande inom trafiksakerhetslosningar for lander, stader och akeriagare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien,

Tyskland, Nederlanderna, Sverige och USA, samt en filial i Forenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie ar noterad pa Nasdaq Stockholm. Koncernen har 195 anstallda.

For mer information, besok www.sensysgatso.com 

Vasavagen 3c, Box 2174, 550 02 Jonkoping, Sverige
T +46 (0)36-34 29 80 F +46 (0)36-12 56 99 E [email protected] 
 www.sensysgatso.com org. nr. 556215-4459


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244