Sensys Gatso erhåller ett femårigt TRaaS-kontrakt värt 34 miljoner kronor för övervakning vid skolzoner i staden East Providence, Rhode Island

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso USA, tecknat kontrakt med East Providence, R.I. för hastighetsövervakning av rödljuskorsningar och skolzoner, värderat till cirka 4 miljoner USD, motsvarande 34 miljoner kronor under femårsperioden.

East Providence är det andra kontraktet gällande trafikövervakning för Sensys Gatso Group i delstaten Rhode Island. Mot slutet av 2019 inledde Sensys Gatso ett övervakningsprogram i närliggande Pawtucket, R.I, som också använder övervakning av rödljuskorsningar och skolzoner som åtgärd för att bromsa trafiken och ge säkrare skolzoner för sina barn. Det planerade startdatumet för detta nya program är Q1 2021 med kameror installerade i prioriterade områden och med potential för ytterligare expansion om behov uppstår. Flera av skolområdena som är utvalda för övervakning ligger på vägar med hög trafikvolym som leder in i huvudstaden Providence där övervakning behövs mest.

"Sensys Gatso är hedrade över att få samarbeta med staden East Providence i detta trafiksäkerhetsinitiativ för skolzoner. Jag tror att vi alla uppskattar effektiva hastighetsreducerande åtgärder i områden där våra barn är närvarande varje dag",  säger Andrew Noble, president för Sensys Gatso USA.

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 25 november, 2020 kl. 09.15.

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: [email protected] 

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 252 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com 


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244