Sensys Gatso Australia utvidgar "Trafikövervakning som tjänst"-kontrakt till ett värde av 55 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, kommer genom sitt dotterbolag, Sensys Gatso Australia, att utvidga sitt Trafikövervakning som tjänst-kontrakt (TRaaS) med 8,7 miljoner AUD under 6 år, motsvarande 55 miljoner kronor.

Den 11 december 2019 mottog Sensys Gatso Australia en order för leverans av ytterligare fordonsmonterade trafiksäkerhetssystem till delstaten Victoria. I samband med denna order och med hänvisning till pressmeddelandet den 5 april 2019 kommer mängden fordonsmonterade trafiksäkerhetssystem som används  i fält att öka under år 2020. Med denna systemökning ökar TRaaS-underhållstjänsten till Serco Traffic Camera Services för delstaten Victoria, från 11,3 miljoner AUD till ett totalt kontraktsvärde för tjänster på cirka 20 miljoner AUD, motsvarande 130 miljoner kronor under 6 år.

Denna nya systemorder utvidgar det befintliga TRaaS-underhållet för den ursprungliga mängden fordonsmonterade trafiksäkerhetssystemen under de kommande 6 åren. Som en del av avtalet förväntas de beställda ytterligare systemen läggas till TRaas-kontraktet gradvis allteftersom de tas i drift. När systemen är fullt utplacerade så kommer det totala kontraktsvärdet av TRaaS att vara cirka 20 miljoner AUD, vilket motsvarar 130 miljoner kronor under 6 år. Tilläggssystemen kommer gradvis att rullas ut med start under första kvartalet 2020 och förväntas vara helt implementerade i början av 2021.

Sensys Gatso Australias VD Enzo Dri kommenterar: "Med introduktionen av de nya fordonsmonterade trafiksäkerhetssystemen i delstaten Victoria, har Sensys Gatso-teamet åtagit sig att tillsammans med delstaten och Serco Traffic Camera Services etablera en supportlösning för hög upptid. Vår support och service kommer att ge staten Victoria förmågan att maximera effekten av den nya tekniken i syfte att avskräcka fortkörning och förbättra säkerheten på vägnätet."

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 12 december 2019 kl. 09.20.

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: [email protected] 

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 195 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com 


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244