Sensys Gatso Australia signerar kontraktsförlängningar för leverans och underhåll av ANPR trafiksäkerhetssystem med delstaten New South Wales

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso Australia, signerat kontraktsförlängningar för leverans och underhåll av ANPR-system (Automatic Number Plate Recognition) med New South Wales (NSW) delstatsregering. Avtalens initiala löptid är 5 år med två förlängningsoptioner om ett år vardera. Den första projektordern för att förlänga TRaaS-underhållet av befintliga system förväntas erhållas under den kommande månaden till ett värde av 3 miljoner AUD, motsvarande 20 miljoner kronor.

Dessa kontraktsförlängningar gör det möjligt för NSW att lägga order till Sensys Gatso Australia för leverans och underhåll av ANPR-system som används för restidsmätning och övervakning av tunga fordon under det australiensiska programmet SafeTCam (STC) för de kommande fem åren samt potentiellt ytterligare två år. Sensys Gatso Australia har redan tidigare levererat, installerat och underhållit ett antal av dessa system i NSW. Ytterligare system installeras för närvarande successivt av Sensys Gatso. Den första projektordern under denna tilldelning kommer att täcka de befintliga systemen som är installerade på regionala platser i hela NSW och det förväntas att denna order kommer att erhållas i slutet av 2021.

Sensys Gatso Australias Managing Director Enzo Dri kommenterar: "Vår relation med NSWs regering för att stödja deras ansträngningar att driva trafiksäkerhet över hela delstaten har varit en framgångssaga i över 10 år. NSW fokus på att förbättra trafikanternas beteende på regionala platser och i synnerhet på motorvägar för tung fordonstrafik har räddat liv och minskat antalet skador. Vi är glada över att kunna förlänga denna relation, förbättra trafiksäkerheten och hjälpa till att övervaka hastigheten och kontrollera förares trötthet."

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 18 november, 2021 kl. 14.00.

18 november, 2021

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: [email protected]

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 252 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244