Sensys Gatso Australia erhåller order på trafiksäkerhetssystem och tjänster till ett värde av 11 miljoner kronor och möjliggör SGGs globala lösningsutvecklingsmodell

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso Australia erhållit en order till ett värde av 1,8 miljoner AUD, motsvarande 11,4 miljoner kronor för leverans och installation av trafiksäkerhetssystem och tjänster till delstaten Victoria.

Ordern innebär att etablera infrastruktur för testplatser vid ett antal platser som ligger utmed Calder Freeway i delstaten Victoria. När platserna väl har installerats kan de användas för utveckling, testning och typgodkännande av framtida trafiksäkerhetssystem. Den första lösningen att godkännas är ett P2P-hastighetsövervakningssystem (Point to Point, restidsmätning). Ett godkänt P2P-system skulle övervaka genomsnittlig och aktuell hastighet och kommer att vara lämpligt för framtida utplaceringar i delstaten Victoria och andra jurisdiktioner globalt. Detta system kommer att tas fram genom en global modell för lösningsutveckling med teammedlemmar från Australien, Nederländerna och Sverige. Det förväntas att infrastrukturen för testplatserna och efterföljande P2P-lösning ska vara färdigställt i början av 2022.

Sensys Gatso Australiens VD Enzo Dri kommenterar: "Projektet är ett verkligt exempel på våra globala lösningsutvecklingsfunktioner. Ett fokus på att leverera en lösning som är replikerbar, skalbar och kan distribueras i flera jurisdiktioner stöder inte bara delstatens trafiksäkerhetsmål utan även våra globala kunders. Detta projekt kommer specifikt att förbättra hanteringen av trafiksäkerheten på motorvägsplatser i delstaten Victoria i ett försök att minska skador och dödsfall."

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 26 juli, 2021 kl. 10.40.

 

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: [email protected] 

 

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 252 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com 


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244