Reservation för befarad projektförlust

Sensys Gatso har beslutat att göra en fullständig reservation för en utestående fordran på 10 miljoner kronor som avser projektleveranser i Mellanöstern under 2016.

Företaget har nått en förlikning med kunden om 7 miljoner kronor för denna fordran, och för diskussioner med kunden kring tidpunkten för utbetalningen. På grund av osäkerheten när det gäller tidpunkten har Sensys Gatso idag beslutat att reservera 5 miljoner kronor som förlust under fjärde kvartalet. Sensys Gatso kommunicerar med kunden kring detta och har för avsikt att få in det utestående beloppet under 2018.

7 februari, 2018

För mer information:
Ivo Mönnink, CEO
E [email protected]

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari, 2018, kl 8.30.

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 167 anställda.


För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SENS ISIN-kod SE0000567729