Rättelse av kommunicerat pressmeddelande 16 augusti, 2017: Sensys Gatso erhåller order från Qatar värd 5 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har mottagit en order, värd 5 miljoner kronor, från sin samarbetspartner KTC International Co. i Qatar.

Ordern gäller en lösning för rödljusövervakning liknande den som Sensys Gatso levererade i Qatar 2015. Detta visar kundens tillfredsställelse med Sensys Gatsos lösningar. Ordern utfärdas på villkor att Sensys Gatso Group erhåller en remburs. Datum för genomförd leverans förväntas bli innan årets slut.

Sensys Gatso Group har levererat trafiksäkerhetssystem till Qatar sedan 2015. Dessa har bidragit till avsevärt förbättrad trafiksäkerhet i landet, i linje med Qatars nationella strategi för trafiksäkerhet, NTSS.

Regionen kännetecknas av medvetna och krävande kunder som regelbundet upphandlar små till medelstora projekt.

"Vi har jobbat hårt på att sälja våra lösningar i Qatar, men också på spridandet av nollvisionskonceptet genom regelbunden kontakt och samspel med viktiga myndigheter och universitet. Därmed bygger vi ett långsiktigt strategiskt partnerskap i Qatar tillsammans med övriga svenska och holländska intressenter i branschen" säger Saman Alae Naziri, General Manager, Sensys Gatso Group MENA i Dubai, Förenade Arabemiraten.

17 augusti, 2017

För mer information:
Niki Gatsonides, CFO
M +31 622 775 900
E [email protected]

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2017, kl 08:30.

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 169 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244