Rättelse av idag tidigare kommunicerat pressmeddelande

Bolaget offentliggjorde idag kl 9.30 att Bengt Rosengren, EVP Operations & Supply har slutfört sitt uppdrag hos Sensys Gatso Group.

Detta pressmeddelande angavs då utgöra insiderinformation genom att den innehöll en hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning.

Bolaget vill här förtydliga att det inte utgjorde information under EU:s marknadsmissbruksförordning.

2 oktober 2017

För mer information:
Niki Gatsonides, CFO
M +31 622 775 900
E [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2017 kl. 12.15.

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 169 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244