Order värd EUR 750,000 till Gatso som kommer att förvärvas av Sensys

SENSYS Traffic AB, en global leverantör av trafiksäkerhetslösningar, ingick den 22 juni 2015 ett avtal om att förvärva GATSO Beheer B.V., en ledande leverantör av system för trafikövervakning. GATSO har nu erhållit en order värd EUR 750.000 för leverans av fordonsmonterade hastighetsövervakningsystem från Frankrike. Antal trafikdöda sjönk kraftigt i Frankrike efter att man 2003 införde automatisk hastighetsövervakning. Efter att ha implementerat 5,000 system för hastighetsövervakning beslöt man i Frankrike att gå in i nästa fas i trafiksäkerhetsarbetet. Ministeriet sökte nya och effektiva


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244