Order från Trafikverket värd 28 mkr

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har erhållit en order värd 28 mkr, motsvarande 2,8 miljoner euro från Trafikverket. 

Ordern gäller nyetablering av system för ATK (Automatisk Trafiksäkerhetskontroll) under 2017 och omfattar system och skåp för nya ATK-platser. Installation och driftsättning för denna etablering ingår ej i ordern utan orderläggs löpande under 2017 i takt med att etableringarna fortskrider. Leveranser mot den nu lagda ordern beräknas att genomföras under andra halvåret 2017. 

De 1 500 ATK-system som fanns vid utgången av 2015 beräknas att rädda 20-30 liv per år och minska antalet svårt skadade med mer än 70 personer per år. Trafikverket tecknade i juli 2013 avtal med Sensys Gatso Group AB om leverans av system och skåp för ATK. Trafikverket orderlägger årsvis enligt en intern planeringsprocess. Denna order läggs i enlighet med detta avtal. 

För mer information:
Johan Frilund, EVP
M 46 732-74 28 23
E [email protected]

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2016 kl.10.00.

Sensys Gatso är en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar för nationer, städer och åkeriägare. Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA samt en filial i Förenade Arabemiraten.  Sensys Gatso-koncernens aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 202 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer B.V. efter förvärvet av Gatso Beheer.

För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SENS ISIN-kod SE0000567729