Order från Trafikverket värd 17 mkr

Sensys Gatso Group AB, en global ledare av trafiksäkerhetslösningar, har erhållit order från Trafikverket på ATK-system (trafiksäkerhetskameror) för tunnlar samt reservdelar till befintliga ATK-system, till ett värde av totalt 17 mkr.

Säkerheten i vägtunnlar är ett prioriterat område hos Trafikverket. Trafikverket har uppdragit åt Sensys Gatso att vidareutveckla dagens ATK-system för att på ett bättre sätt möta de speciella krav som finns i vägtunnlar. Detta uppdrag mellan Sensys Gatso och Trafikverket sker inom ramen för befintligt avtal tecknat 2013 och är ett exempel på tillämpning och nyutveckling mellan parterna. Ordern, som är ett tillägg till pågående utbyggnad, kommer att levereras under första halvåret 2018. Trafikverket har ett ökat antal tunnlar att hantera, särskilt runt storstäderna, samtidigt som kraven på trafiksäkerhet är högre i en tunnel på grund av de allvarliga konsekvenserna vid en olycka.

"Vi är stolta över att i nära samarbete med Trafikverket fortsätta utveckla ATK-systemet vidare för användning i tunnlar och på det sättet stärka vår ställning som en strategiskt viktig leverantör till Trafikverket" säger Torbjörn Sandberg, koncernchef och VD på Sensys Gatso.

30 maj 2017

För mer information:
Johan Frilund, EVP Corporate Development,
M +46 732-742 823
E [email protected]

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2017 kl.15.10.

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 169 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244