Order från Trafikverket på 55 mkr

Sensys Gatso Group, en globalt ledande leverantör av trafiksäkerhetslösningar, har erhållit en order från det svenska Trafikverket om 55 mkr för utbyten och nyetablering av de svenska ATK- stationerna, s.k. fartkameror.

Ordern omfattar mätsystem och mätskåp samt tillbehör för utbyten och nyetablering av ATK-stationerna och leveranserna planeras att påbörjas under perioden fjärde kvartalet 2015 och fortgå till och med fjärde kvartalet 2016.

- Det är mycket glädjande att vår kund fortsätter med nyetablering av ATK i hög takt. Detta är en viktig referens för oss i vår globala marknadsexpansion då det visar på hur en strategisk användning av automatisk hastighetsövervakning, inom ramen för Nollvisionen, leder till goda resultat i form av räddade liv. Dessutom är det ett kvitto på att Sensys Gatso Group gör ett bra jobb, säger Johan Frilund, EVP på Sensys Gatso Group AB.

Trafikverket valde Sensys Gatso Group AB som leverantör till ATK (Automatisk Trafiksäkerhetskontroll) i upphandlingen som slutfördes i juli 2013. Avtalen som tecknades då löper fram till juli 2016 och kan förlängas med två år i taget fram till 2022.

Sensys Gatso Group AB är skyldig att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08:30 den 5 oktober 2015.

5 oktober 2015

För mer information:
Johan Frilund
M +46732-74 28 23
E [email protected]

Om Sensys Gatso Group
Sensys Gatso Group är den ledande leverantören av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafiksäkerhetskontroll). Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Holland, Sverige, och USA, samt filial i Förenade arabemiraten. Sensys Gatso-koncernens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Gruppen har 200 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer BV efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer. Sensys Traffic hade en omsättning på SEK 160,6 Mkr under 2014 och Gatso Beheer hade proformaomsättning på SEK 275,5 Mkr under räkenskapsåret som slutar 30 sep 2014.

För mer information se 


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244