Order från MENA värd 10 mkr

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har erhållit en order värd 10 mkr, motsvarande 1 miljon euro från en kund i MENA (Middle East North Africa).

Ordern kommer från en ny kund i MENA och omfattar trafiksäkerhetssystem för hastighetsövervakning. Leveranser påbörjas så snart slutbetalning erhållits och är planerade att slutföras under första kvartalet 2017. Sensys Gatso Group har, i samband med ordern, också undertecknat ett Memorandum of Understanding om samarbete för lokalisering av produktion och kunskapsöverföring inför kommande potentiella order från denna kund. Kunden har dock ännu inte gjort några åtagande avseende framtida order i relation till detta Memorandum of Understanding. Den marknad som täcks av detta Memorandum of Understanding omfattar en befolkning om över 60 miljoner invånare, 15 miljoner fordon, ett omfattande vägnät samt mer än 10 städer med över 500 000 invånare.

MENA-regionen med över 400 miljoner invånare har varit viktig för företaget, med 15% av koncernens totala omsättning 2015, och fortsätter att utvecklas till en av Sensys Gatso Groups viktigaste marknader. Regionen kännetecknas av kunniga och krävande kunder, som upphandlar små till medelstora projekt med regelbundna intervaller. Detta i kontrast till vissa andra marknader där Sensys Gatso Group är aktiv, t.ex. Europa som kännetecknas av större nationella upphandlingar med långa kontraktstider. 

"Vi är mycket glada att erhålla denna första order och ser fram emot att utveckla samarbetet med denna nya kund för att exploatera den framtida potentialen i detta område." säger Torbjörn Sandberg, VD och koncernchef på Sensys Gatso Group.

För mer information:
Johan Frilund, EVP
M 46 732-74 28 23
E [email protected]

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2016 kl. 08:30.

Sensys Gatso är en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar för nationer, städer och åkeriägare. Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA samt en filial i Förenade Arabemiraten.  Sensys Gatso-koncernens aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 202 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer B.V. efter förvärvet av Gatso Beheer.

För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244