Order från Lettland

Sensys Gatso Group, en globalt ledande leverantör inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sin partner RECK fått en första order från den lettiska trafikmyndigheten (CSDD) gällande trafiksäkerhetssystem i Lettland. Överklagandet av tilldelningsbeslutet från en konkurrent, som fördröjde undertecknandet av kontraktet mellan RECK och CSDD, avslogs den 2 juni 2016.

Den 11 april 2016 valdes Sensys Gatso Group tillsammans med sin lokala partner RECK ut av CSDD i en upphandling gällande trafiksäkerhetssystem. Som en del av den formella processen överklagades beslutet av en konkurrent vilket fördröjde undertecknandet av kontraktet. Överklagan avslogs den 2 juni 2016 och kontraktet har nu undertecknats av RECK.

Under kontraktet kommer RECK ge Sensys Gatso Group tre ordrar med ett totalt värde om 2,5 miljoner euro. Sensys Gatso Group uppskattar att 50% kommer levereras under 2016 och resten under 2017.

Informationen är sådan som Sensys Gatso Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 juni 2016, kl. 09:05.

För mer information:
Johan Frilund, EVP
M 46 732-74 28 23
E [email protected]

 

Sensys Gatso är en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar för nationer, städer och vagnparksägare. Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso-koncernens aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 175 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer B.V. efter förvärvet av Gatso Beheer.

För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244