Order från Frankrike värd 6,5 mkr

Sensys Gatso Group, en globalt ledande leverantör inom trafiksäkerhetslösningar, har erhållit en order för fordonsbaserade trafiksäkerhetssystem värd 700,000 EUR, motsvarande 6,5 mkr, från en kund i Mellanöstern.

Ordern värd 6,5 MSEK omfattar leveranser av fordonsbaserade trafiksäkerhetssystem och utgör fortsättningen på projektet som Sensys Gatso Group påbörjade 2013. Leveranser beräknas ske i det andra kvartalet 2016. Användandet av fordonsbaserade trafiksäkerhetssystem har visat sig vara ett effektivt sätt att minska antalet trafikdöda.

23 februari 2016

För mer information:
Johan Frilund, EVP Corporate Development
M +46 732 742 823
E [email protected]

Sensys Gatso Group är den ledande leverantören av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafiksäkerhetskontroll). Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Holland, Sverige, och USA, samt filial i Förenade arabemiraten. Sensys Gatso-koncernens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Gruppen har 200 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer BV efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer. Sensys Traffic hade en omsättning på SEK 160,6 Mkr under 2014 och Gatso Beheer hade proformaomsättning på SEK 275,5 Mkr under räkenskapsåret som slutar 30 sep 2014.

För mer information se www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SENS ISIN-kod SE0000567729