Order från Förenade Arabemiraten värd 5 mkr

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har erhållit en order värd 5 mkr, motsvarande 0,5 miljoner euro, från Förenade Arabemiraten.

Denna order är en följdorder till den order som erhölls i augusti i år och kommer från en av Sensys Gatso Groups nuvarande kunder i Förenade Arabemiraten. Ordern omfattar system för hastighets- och rödljusövervakning och beräknas levereras under första halvåret 2017. Ordern är villkorad att Sensys Gatso Group erhåller ett Letter of Credit, som säkerställer betalningen, från kunden före årets slut.

Sensys Gatso Group har levererat trafiksäkerhetssystem till Förenade Arabemiraten sedan 2001, vilket bidragit till väsentliga förbättringar i trafiksäkerheten i landet. Sensys Gatso Group har etablerat sitt kontor för MENA (Middle East Northern Africa) i Dubai, Förenade Arabemiraten. MENA-regionen med över 400 miljoner invånare har varit viktig för företaget, med 15 % av koncernens totala omsättning 2015, och fortsätter att utvecklas till en av Sensys Gatso Groups viktigaste marknader. Den politiska risken i regionen är dock hög och präglas av osäkerheterna som följt på resultatet av presidentvalet i USA, vilket tillsammans med det låga oljepriset har hämmat marknaden på kort sikt.

Regionen kännetecknas av kunniga och krävande kunder, som upphandlar små till medelstora projekt med regelbundna intervaller. Detta i kontrast till vissa andra marknader där Sensys Gatso Group är aktivt, t.ex. Europa som kännetecknas av större nationella upphandlingar med långa kontraktstider.  

"Ordern utgör en bekräftelse på det goda samarbete vi har lyckats etablera genom vår närvaro i Förenade Arabemiraten" säger Saman Alae Naziri, General Manager på Sensys Gatso Group MENA i Dubai, UAE.

För mer information:
Johan Frilund, EVP
M 46 732-74 28 23
E [email protected]

Sensys Gatso är en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar för nationer, städer och åkeriägare. Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA samt en filial i Förenade Arabemiraten.  Sensys Gatso-koncernens aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 202 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer B.V. efter förvärvet av Gatso Beheer.

För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244