Order från Belgien värd 11,9 mkr

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har erhållit ett kontrakt värt 11,9 mkr, motsvarande 1,25 miljoner euro, från Belgien.

Ordern som omfattar trafiksäkerhetssystem, har erhållits från några av Sensys Gatso Groups kunder i Belgien och kommer att levereras under 2017.  Dessa order följer på det tidigare i år utannonserade kontraktet i Belgien värt 6,7 mkr varför den totala orderingången från denna marknad uppgår till 18,6 mkr i innevarande kvartal.

Sensys Gatso Group är sedan länge etablerad som marknadsledare i Belgien som är en av de ledande marknaderna i Europa inom automatisk trafikövervakning. Belgien är en regionaliserad marknad med ett flertal köpande kunder.

"Dessa order bekräftar vår starka ställning i Belgien i och med att vi i innevarande kvartal erhållit order och kontrakt från både huvudstadsregionen och de flamländska myndigheterna" säger Torbjörn Sandberg, VD och koncernchef, Sensys Gatso Group AB.  

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2017 kl. 20.00.

För mer information:
Johan Frilund, EVP
M 46 732-74 28 23
E [email protected]

Sensys Gatso är en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar för nationer, städer och åkeriägare. Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA samt en filial i Förenade Arabemiraten.  Sensys Gatso-koncernens aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 202 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer B.V. efter förvärvet av Gatso Beheer.

För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SENS ISIN-kod SE0000567729