REG

Nyemission i Sensys Gatso Group

Sensys Gatso Group har, i enlighet med bemyndigande från årsstämman den 15 maj 2023, beslutat om en riktad nyemission till Erik Penser Bank som agerade garant i samband med den genomförda sammanläggningen av aktier. Erik Penser Bank tillhandahöll aktier till de aktieägare vars aktieinnehav på avstämningsdagen inte var jämnt delbart med 80. Totalt tillhandahöll Erik Penser Bank 8 152 aktier. Styrelsen har idag beslutat om en nyemission av 8 152 aktier för att kompensera Erik Penser Bank. Emissionen har skett vederlagsfritt och ett belopp om 32 608 kronor, motsvarande kvotvärdet per emitterad aktie, har överförts från fritt eget kapital till aktiekapitalet.

Efter genomförd emission finns det totalt 11 530 358 aktier och röster i bolaget.

Informationen lämnades för offentliggörande, genom den kontaktperson som angivits, den 3 juli 2023, kl 15.30.

För mer information kontakta:
Simon Mulder, CFO
Sensys Gatso Group AB
E-post: [email protected] 

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Saudiarabien, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 284 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com 


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244