Kontrakt från Belgien värt 6,7 mkr

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har erhållit ett kontrakt värt 6,7 mkr, motsvarande 685 tusen euro, från huvudstadsregionen i Bryssel, Belgien.

Kontraktet, som är treårigt, tecknas med Sensys Gatso Groups partner Engie Fabricom, Belgien och omfattar trafiksäkerhetssystem. Leveranserna inleds under första halvåret 2017 med ca en tredjedel av kontraktsvärdet, och skall slutföras senast i slutet av 2019.

Sensys Gatso Group är sedan länge etablerad som marknadsledare i Belgien som är en av de ledande marknaderna i Europa inom automatisk trafikövervakning.

"Jag är stolt över att erhålla det här kontraktet. Det visar på vår ledande ställning i Benelux och Europa som helhet" säger Torbjörn Sandberg, VD och koncernchef, Sensys Gatso Group AB.

5 januari 2017

För mer information:
Johan Frilund, EVP Corporate Development
M +46 732-742 823
E [email protected]

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 januari 2017 kl. 17.00.

Sensys Gatso är en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar för nationer, städer och åkeriägare. Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso-koncernens aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 202 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer B.V. efter förvärvet av Gatso Beheer.

För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244