Kontrakt erhållet i Södra Kalifornien värt 20 mkr

Gatso USA, det nordamerikanska dotterbolaget till Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har erhållit ett kontrakt på uppgradering av teknologin för rödljusövervakning för åtta korsningar i en stad i Södra Kalifornien. 

Kontraktet som även omfattar Managed Services uppgår till 2,4 MUSD vilket motsvarar ca 20 mkr.

Richard Kosina, Chief Technical Officer på Gatso USA, säger "Vi är glada att denna prominenta sydkaliforniska stad än en gång valde Gatsoteknologi för sitt trafiksäkerhetsprogram. Staden insåg redan för 17 år sedan nyttan med att övervaka korsningar." Kosina var personligen involverad i installationerna 1999.

Uppgraderingarna omfattar utbyte av de nuvarande våtfilmsbaserade framåtriktade kamerorna med digitala Gatso T-Series kameror samt att dessutom addera bakåtriktade T-series kameror. Projektet omfattar åtta högtrafikerade korsningar som är mycket olycksdrabbade och där rödljuskörning är vanligt förekommande.

Sensys Gatso Group AB är skyldig att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08:30 den 2 oktober 2015.

2 oktober 2015

För mer information:
VD Torbjörn Sandberg
M +46768-43 43 76
E [email protected]

Sensys Gatso Group är den ledande leverantören av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafiksäkerhetskontroll). Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Holland, Sverige, och USA, samt filial i Förenade arabemiraten. Sensys Gatso-koncernens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Gruppen har 200 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer BV efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer. Sensys Traffic hade en omsättning på SEK 160,6 Mkr under 2014 och Gatso Beheer hade proformaomsättning på SEK 275,5 Mkr under räkenskapsåret som slutar 30 sep 2014.

För mer information se www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244