Kallelse till årsstämma i Sensys Traffic

Aktieägarna i Sensys Traffic AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 22 april 2015 kl 15.00 på Elite Stora Hotellet, Jönköping. Av kallelsen till årsstämman framgår att styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas. Kallelsen återfinns på bolagets hemsida www.sensys.se. Att kallelse skett kommer att annonseras i Dagens Industri den 25 mars 2015 och kallelsen i sin helhet kommer att återfinnas i Post och Inrikes Tidningar den 25 mars 2015. Kallelse till årsstämma Sensys Traffic AB Aktieägarna i Sensys Traffic AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2015


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244