Hastighetsövervakning på motorvägar i Iowa avbryts

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, kommer omedelbart att avbryta sitt program för hastighetsövervakning på de mellanstatliga motorvägarna i Iowa. Detta sedan Iowa District Court i Polk County beslutat att det nu är Iowa Department of Transportation som bestämmer syfte och placering av hastighetskamerorna.  De årliga intäkterna från detta program är 24,5 mkr. Effekten på 2017 förväntas bli en minskning med 16,6 miljoner av de prognostiserade intäkterna.

Sensys Gatso Group driver både hastighets- och rödljusövervakningssystem på uppdrag från ett flertal städer i Iowa. Med detta domstolsbeslut kan inte städerna längre besluta om hastighetsövervakning på mellanstatliga vägar. Beslutet påverkar inte hastighets- och rödljusövervakning på lokala vägar som alltså fortsätter som tidigare. Fallet kommer att överklagas i domstol inom de kommande sex månaderna.

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2017 kl. 08.00.

För mer information:
Johan Frilund, EVP
M 46 732-74 28 23
E [email protected]

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 169 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SENS ISIN-kod SE0000567729