REGMAR

Delårsrapport januari - september 2023

Juli - september 2023
- Nettoomsättning 157 MSEK (95)
- Orderingång* 145 MSEK (53)
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 19,2 MSEK (6,4)
- Rörelseresultat (EBIT) 8,3 MSEK (-4,2)
- Totalresultat -2,0 MSEK (11,6)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) 0,69 (-0,01)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten 4,1 MSEK (29,0)

Januari - september 2023
- Nettoomsättning 403 MSEK (333)
- Orderingång* 405 MSEK (377)
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 39,9 MSEK (39,7)
- Rörelseresultat (EBIT) 5,3 MSEK (8,6)
- Totalresultat 12,5 MSEK (51,4)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) -0,20 (0,00)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten -22,9 MSEK (118,8)

*) Exklusive återstående del av tilldelningskontrakt från Mellanöstern på 136 miljoner kronor.

VD-kommentar

Vi levererar på vår vägledning
Vi har haft en stark orderingång under kvartalet - en av de högsta någonsin för tredje kvartalet. Under det fjärde kvartalet påbörjas genomförandet av de två stora kontrakten i Sverige och Nederländerna, med ett totalt värde på 1,25 miljarder kronor, vilket kommer att ge intäkter under många år framöver. Vi har med stor framgång återupptagit våra leveranser till Saudiarabien och vår TRaaS-verksamhet fortsätter att växa. På det hela taget ligger detta i linje med både vår finansiella vägledning för 2023 och vårt mål för 2025.

Nederländskt kontrakt ökade från 250 till 400 miljoner kronor
Orderingången är oftast lägre under sommarmånaderna i det tredje kvartalet, men årets siffror visar glädjande nog på ett positivt undantag. Orderingången under tredje kvartalet landade på 145 miljoner kronor, vilket är 174% högre än fjolårets 53 miljoner kronor. Under kvartalet fick vi vår första order på 60 miljoner kronor inom ramen för den nederländska kontraktstilldelningen på 250 miljoner kronor, som vi tillkännagav under det andra kvartalet 2022. Leveranser och intäktsgenerering för denna order startade under det fjärde kvartalet. Efter kvartalet har vi tillkännagivit att de förväntade intäkterna av detta kontrakt har ökat avsevärt. I stället för 250 miljoner kronor räknar vi nu med att kontraktet kommer att generera intäkter på 400 miljoner kronor, vilket är en ökning med 60%. Av dessa 400 miljoner kronor planeras 200 miljoner kronor att realiseras som systemförsäljning innan slutet av 2025. Resterande 200 miljoner utgörs av återkommande intäkter för service och underhåll, som kommer att realiseras över den 6-åriga kontraktsperioden.

TRaaS-försäljningen upp 13%
Vår strategiska TRaaS-försäljning uppgick till 86 (76) miljoner kronor för kvartalet, vilket är en ökning med 13%. Dessa återkommande intäkter utgör 55% av den totala omsättningen under kvartalet. Ökningen beror huvudsakligen på intäkter från vårt TRaaS-projekt i Tasmanien, Australien, som inleddes tidigare i år.

Hittills i år uppgår den totala TRaaS-försäljningen till 259 (219) miljoner kronor. Det är en ökning med 18%, vilket innebär att TRaaS-försäljningen utgör 64% av den totala omsättningen. 23 miljoner kronor, eller nästan 9% av årets TRaaS-försäljning så här långt, kommer från projektet med den tasmanska polisen. Det är glädjande att se att affärsmodellen för TRaaS-operatörstjänster även väcker intresse hos kunder utanför USA.

Återupptagna leveranser till Saudiarabien
I slutet av andra kvartalet hade vi levererat 75% av kontraktet på 275 miljoner kronor för vår unika Vehicle-in-Motion-lösning till vår kund i Saudiarabien. Leveranserna av resterande 25% påbörjades under det här kvartalet och vi räknar med att dessa ska ha slutförts innan årsskiftet. I och med detta kommer vår kund i Saudiarabien att vara den enskilt största användaren av vår unika och mycket effektiva fordonsmonterade lösning för hastighetsövervakning. Vår relation är mycket god och kunden är väldigt nöjd med vår tekniska kapacitet. Därför har vi nu börjat testa nya fasta lösningar för trafikövervakning, vilket kan bidra till att utöka vår verksamhet ytterligare i den snabbväxande regionen Mellanöstern.

Implementering av två stora projekt samtidigt
Vi har en stark orderbok med stora order från Trafikverket på 850 miljoner kronor och en kontraktstilldelning från den nederländska åklagarmyndigheten. Som vi nämnde tidigare fick vi nyligen veta att den sistnämnda har ökat med 60% från 250 till 400 miljoner kronor. För att uppfylla kundernas krav på trafikövervakning kräver dessa två stora ordrar mycket arbete, specifik utveckling, projektledning och kompetens. Dessa faktorer gör det svårt för konkurrenter att ta sig in på marknaden. Den främsta fördelen är säkrade intäkter under de närmaste tolv åren, vilket ger vårt företag en stabil intäktsbas. Vi har 65 års erfarenhet av automatiserad trafikövervakning och har levererat lösningar till över 70 länder, vilket innebär att vi har en unik förmåga att uppfylla kundernas olika krav på ett effektivt sätt. Jag är glad att kunna meddela att implementeringen går enligt plan, tack vare allt det hårda arbete som våra team har lagt ned. Projektet i Nederländerna inleddes under årets fjärde kvartal och projektet för Trafikverket kommer att starta under det första kvartalet 2024.

EBITDA ökade med 200%
Omsättningen för tredje kvartalet i år ligger på 157 miljoner kronor, vilket är en ökning med 65% jämfört med Q3 förra året. Med denna omsättningsnivå uppgick EBITDA till 19,2 (6,4) miljoner kronor för kvartalet, vilket är en förbättring med nästan 200% jämfört med tredje kvartalet 2022. När utvecklingsarbetet för våra kommersiella projekt är slutfört förväntar vi oss en minskning av våra flexibla utvecklingskostnader samt högre intäkter, vilket kommer förbättra EBITDA ytterligare i linje med vårt långsiktiga mål.

Finansiell vägledning för 2023 bekräftad
På årsstämman i maj röstades det för en omvänd aktiesplit 80:1 för att locka fler investerare. I samband med detta kommunicerade vi vår finansiella vägledning för helåret 2023, som ska göra det lättare för investerare att analysera företagets finansiella utveckling. Mot bakgrund av vår rekordhöga orderingång förväntar vi oss för helåret 2023 intäkter i intervallet 550-650 miljoner kronor miljoner och en EBITDA-marginal på 10-15%. Med tanke på de återupptagna leveranserna till Saudiarabien, leveransstarten för de två stora projekten i Sverige och Nederländerna, lanseringen av de nya programmen i USA och flera andra mindre leveranser, bekräftar jag vår finansiella vägledning för 2023.

Framtidsutsikter
Från 2022 och fram till idag har vår orderbok vuxit med över 2 miljarder kronor. Nu arbetar vi med att fullgöra dessa ordrar. Det innebär att våra kostnader ökar, samtidigt som intäkterna släpar efter. Vår lönsamma TRaaS-verksamhet fortsätter att växa, och vårt förstärkta team i USA har klarat av att öka den primära försäljningen på denna strategiska marknad. Slutligen ser vi FLUX, vår nya banbrytande plattform för trafikövervakning, realiseras på marknaden. Vi håller därför fast vid vår långsiktiga plan och målsättning att till år 2025 öka nettoomsättningen till över 1 miljard kronor, där TRaaS-intäkterna står för mer än 600 miljoner kronor. Vi håller också fortsatt fast vid vår ambition att öka EBITDA-marginalen till mer än 15% år 2025.

Ivo Mönnink
VD, Sensys Gatso Group

Inbjudan till presentation
Den 16 november kl. 10.00 bjuder Sensys Gatso Group in press, analytiker, aktieägare och intressenter till en presentation / audiocast. VD Ivo Mönnink och finansdirektör Simon Mulder presenterar de finansiella resultaten på engelska. Presentationen i samband med denna rapport kommer att publiceras på webbplatsen.

Presentationen/audiocasten kan följas via webben eller telefon och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida: https://www.sensysgatso.com

Om du önskar delta via webcasten gå in på nedan länk. https://ir.financialhearings.com/sensys-gatso-group-q3-2023

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor. https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5001836
 

Detta är information som Sensys Gatso Group AB (publ) måste offentliggöra i enlighet med EU förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för publicering, genom den kontaktperson som angivits, kl 08.30 den 16 november, 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Ivo Mönnink, VD
e-post: [email protected]
e-post IR: [email protected] 
Telefon: +46 36 34 29 80

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Saudiarabien, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 284 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244