Delårsrapport Juli-september 2018

Juli-september 2018
- Nettoomsättning 95,7 Mkr (70,9)
- Orderingång 100,7 Mkr (59,4)
- EBITDA 18,2 Mkr (-8,9)
- EBIT Rörelseresultat 8,8 Mkr (-18,2)
- Totalresultat 1,2 Mkr (-25,0)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, 0,00 kronor (-0,03)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,6 Mkr (-10,2)

Januari-september 2018
- Nettoomsättning 255,9 Mkr (209,8)
- Orderingång 336,3 Mkr (192,6)
- EBITDA 20,9 Mkr (-21,3)
- EBIT Rörelseresultat -6,7 Mkr (-50,1)
- Totalresultat 7,4 Mkr (-61,7)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,01 kronor (-0,07)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,3 Mkr (-31,9)

VD-KOMMENTAR  

Ett starkt kvartal med hög aktivitet
Under tredje kvartalet ökade nettoomsättningen med 35 procent till 95,7 miljoner kronor (70,9). För årets tre första kvartal ökade nettoomsättningen med 22 procent till 255,9 miljoner kronor (209,8). Den starka orderingången som startade under fjärde kvartalet 2017 bidrog till försäljningstillväxten under tredje kvartalet 2018. Aktiviteten var hög och orderingången fortsatte att vara stark för tredje kvartalet. Orderingången för tredje kvartalet uppgick till 100,7 miljoner (59,4). Nya order och tilldelningar av ramavtal kom från Australien, Nederländerna, Frankrike, Saudi Arabien och USA. Försäljningstillväxten i kombination med noggrann kostnadskontroll gjorde att rörelseresultatet, EBITDA, ökade till 18,2 miljoner (-8,9). För årets tre första kvartal redovisade vi ett rörelseresultat, EBITDA, på 20,9 miljoner (-21,3). Resultatförbättringen det här kvartalet kom från operatörstjänster (Managed Services) i en stark USA-marknad.

Skalbarhet i USA-marknaden
Marknadsstrategin i USA är fokuserad på Operatörstjänster (Managed Services) som omfattar mjukvara, utrustning, underhåll och service. Våra mjukvaruprodukter Puls och Xilium hjälper kunderna att hantera trafikdata och erbjuder en back-office funktion. Genom back-office funktionaliteten får kunderna flexibla lösningar för att hantera hela processen, från analys av överträdelser, utskick av bevis, till inkassohantering av böter. Den skalbara mjukvaruplattformen ger möjligheter att utveckla erbjudandet till nya tjänsteområden som exempelvis oförsäkrade fordon och parkeringsövervakning. Under kvartalet förnyades löpande kundavtal för underhåll och service. Förlängningen av dessa hyresavtal medförde endast mindre investeringar i ny utrustning för Sensys Gatso. Ett flertal nya avtal för Operatörstjänster (Managed Services) tecknades i USA samtidigt som staten Iowa beslutade om att återuppta programmet för hastighetskontroll. Efter periodens utgång så fick vi slutligen grönt ljus för att sätta igång programmet för övervakning av oförsäkrade fordon i staten Oklahoma. Detta kontrakt för Operatörstjänster (Managed Services) vann vi i november 2017 och vi har påbörjat leveransen av tjänsten i november 2018.

Hög bruttomarginal och kostnaderna under kontroll
Intäkter från löpande kundavtal ökade vår bruttomarginal till 49 procent (32) för tredje kvartalet och till 43 procent (38) för årets tre första kvartal. Vi är verksamma i konkurrensutsatta marknader där det är vanligt med offentliga upphandlingar vilket medför en oförutsägbarhet kring cyklerna för upphandling av nya ramavtal. Noggrann kostnadskontroll är fortsatt en prioritering. Under kvartalet hade vi fokus på att minska omkostnaderna, de indirekta kostnaderna, och kostnadsnivån var stabil på cirka 40 miljoner för tredje kvartalet. Under årets tre första kvartal ökade antalet medarbetare från 154 till 168. De nya medarbetarna hör till supportfunktioner för den ökade affärsaktiviteten i USA och kostnaderna ingår i direkta kostnader.

Ständig innovation
På årsstämman berättade vi om att vi fortsätter vår innovationsresa. Vårt globala utvecklingsteam har arbetat med att ta fram en ny flexibel och skalbar plattform för att skapa vår bästa lösning någonsin. Den nya plattformen kommer att visas för första gången på Gulf Traffic i Dubai 2018 i december. Investeringen i utveckling av den nya plattformen har kapitaliserats i balansräkningen under övriga anläggningstillgångar.

Likvida medel och solid finansiell ställning
Tillgängliga likvida medel vid slutet av kvartalet var 122,4 miljoner (53,9). Under kvartalet hade vi en stark resultatutveckling i verksamheten samtidigt som rörelsekapitalet användes effektivt. Det resulterade i ett positivt kassaflöde från verksamheten på 11,6 miljoner (-10,2) för kvartalet och 10,2 miljoner (-31,9) för de tre första kvartalen. Vi hade vid utgången av kvartalet en solid finansiell ställning. Efter en nettovinst i kvartalet och konvertering av aktieägarlån uppgick soliditeten till 73 procent (53) vid utgången av kvartalet.

Framtiden
Aktivitet skapar resultat. Den starka orderingången som började i fjärde kvartalet 2017 fortsatte under årets tre första kvartal. Våra dedikerade team i Europa och USA drev fram resultatutvecklingen under tredje kvartalet. Under fjärde kvartalet har nya order från kunder i Tyskland, Frankrike och Australien kommit in. Vi ser ett fortsatt stort intresse för övervakningstjänster. Affärsmixen förbättrades över både geografier och typer av tjänster. Vår verksamhet är global och handlar om att rädda liv i trafiken. Med ett starkt arv, och motiverade medarbetare, kommer vi att fortsätta att vara en stark affärspartner för att skapa innovativa lösningar för hållbara städer, säkra landsvägar och motorvägar. Med ökad försäljning och noggrann kostnadskontroll strävar vi efter en successiv förbättring av vår lönsamhet.

Ivo Mönnink,
VD, Sensys Gatso Group 

FINANSIELL INFORMATION

Inbjudan till presentation för press och analytiker

Den 22 november kl. 9:30 presenterar VD Ivo Mönnink och finansdirektör Simon Mulder delårsrapporten för tredje kvartalet 2018 och besvarar frågor i en telefonkonferens. Presentationen går att följa online via länk via Sensys Gatsos hemsida: www.sensysgatso.com eller via https://digital.vevent.com/rt/fronto2~sensys-q3-2018.

För att följa sändningen måste du registrera dig. Registreringen görs med en e-post-adress på registreringssidan som visas när du klickar på den angivna länken ovan.

Det går även att lyssna på presentationen och ställa frågor över telefon; registrera på något av följande två sätt: 

Förhandsregistrering via webblänk
För att delta i telefonkonferensen, förhandsregistrera dig helst i god tid i förväg via följande länk:
http://emea.directeventreg.com/registration/4464719

Öppna länken och följ anvisningarna. Efter genomförd registrering sänds en bekräftelse till den e-mailadress som angivits vid registreringen. Detta meddelande innehåller telefonnummer och en kod (lösenord för live-event). Ring upp det angivna numret.
För att delta i konferensen, slå in koden följt av "#" när du ombes göra så. 

Direkt via telefon:
Istället för att registrera sig online och delta i mötet via telefonkonferens, kan även följande telefonnummer ringas:
Sverige: 08-566 194 25 
USA: +1 9 175 039 901
Storbritannien: +44 (0) 844 571 89 31 

Du kommer att bli ombedd att slå in en eventkod; ignorera detta och vänta istället (1-2 minuter) tills du hör en operatörsröst. Ange nu ditt: Konferens-ID: 4464719 eller "Sensys" för att registrera. 

Vänligen ring 10 minuter före utsatt tid. 

Detta är information som Sensys Gatso Group AB (publ) måste offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för publicering, genom den kontaktperson som angivits ovan, kl. 08.30 den 22 november 2018. 

För mer information kontakta:
VD Ivo Mönnink
E-post: [email protected] 

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 167 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com 


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SENS ISIN-kod SE0000567729