Halvårsrapport januari - juni 2022

April - juni 2022
- Nettoomsättning 124,5 MSEK (125,8)
- Orderingång 239,7 MSEK (46,9)
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 17,7 MSEK (13,5)
- Rörelseresultat (EBIT) 7,1 MSEK (4,6)
- Totalresultat 27,5 MSEK (-1,0)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) 0,01 (0,00)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten 30,8 MSEK (38,2)

Januari - juni 2022
- Nettoomsättning 237,9 MSEK (203,9)
- Orderingång 323,2 MSEK (108,7)
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 33,3 MSEK (8,0)
- Rörelseresultat (EBIT) 12,7 MSEK (-9,6)
- Totalresultat 39,8 MSEK (-2,0)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) 0,02 (-0,01)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten 89,8 MSEK (-1,9)

VD-kommentar
Orderingången ökade med 411 procent
Orderingången för andra kvartalet uppgick till 240 miljoner kronor, en ökning med mer än 400 procent jämfört med föregående år. Jag är särskilt glad att se att vår affärsmodell för operatörstjänster i USA nu också kommer att genomföras i Tasmanien, Australien. Under kvartalet fick vi en order på 74 miljoner kronor för att leverera ett automatiskt övervakningssystem för trafikförseelser (ATOE) till Tasmanien med en kontraktstid på 3 år. Detta bekräftar vår vision att fler tekniskt avancerade länder i framtiden kommer att vilja lägga ut den operativa delen av sin automatiska trafikövervakning på kommersiella aktörer, samtidigt som de behåller den juridiska kontrollen över processen. Särskilt anmärkningsvärt är att detta kvartal byggde 100 procent av orderingången på TRaaS. Förutom det nya Tasmanienkontraktet förnyade vi kontrakt med två städer i USA, till ett totalt värde av 144 miljoner kronor, och förlängde ett TRaaS-kontrakt i Nederländerna till ett värde av 10 miljoner kronor. På rullande 12 månaders basis uppgår vår orderingång idag till 583 miljoner kronor. Det är viktigt att notera att den nederländska upphandlingen värd 245 miljoner kronor som Sensys Gatso vann under första kvartalet ännu inte har inkluderats i dessa siffror utan kommer att läggas till när beställningarna formellt har tilldelats.

TRaaS-försäljningen ökade med 19 procent
Vi noterade ett gediget andra kvartal, med en total försäljning på 125 miljoner kronor, vilket är i nivå med förra året. Vår strategiska återkommande TRaaS-försäljning landade på 74 miljoner kronor, en ökning med 19 procent. Ökningen i TRaaS-försäljningen beror främst på högre volymer i våra TRaaS-program i USA som började få effekt förra året och som bidrar fullt ut detta kvartal. Vår TRaaS-omsättning slutade på 59 procent av den totala omsättningen under kvartalet, helt i linje med vår ambition för 2025. Om vi tittar på vår 12 månaders rullande försäljning ser vi en ökning med 15 procent från 470 miljoner kronor till 541 miljoner kronor. Om vi använder samma 12 månaders rullande basis för vår TRaaS-försäljning ser vi en ökning med 28 procent från 220 miljoner kronor till 281 miljoner kronor.

TRaaS ökar bruttomarginalen med 4 procentenheter
Tack vare TRaaS-verksamhetens stora andel av vår försäljning, med högre marginaler, nådde den totala bruttomarginalen 41 procent detta kvartal. Jämfört med 37 procent under andra kvartalet 2021 är det en ökning med 4 procentenheter. Om vi tittar på vår bruttomarginal på 12 månaders rullande basis ser vi en liknande marginalförbättring motsvarande 8 procentenheter, vilket stöder vårt strategiska val att fokusera på återkommande intäkter från TRaaS-verksamheten. 

EBITDA ökade med 31 procent
EBITDA uppgick till 18 miljoner kronor för kvartalet, en ökning med 4 miljoner kronor eller 31 procent jämfört med i fjol. EBITDA-tillväxten kan huvudsakligen tillskrivas det starka resultatet för våra TRaaS-operatörstjänster i USA, där vi har högre marginaler. Vi lyckades dessutom hålla våra kostnader under kontroll. Under kvartalet uppgick kostnaderna till 44 miljoner kronor eller 35 procent av omsättningen. Detta kan jämföras med 42 miljoner kronor eller 43 procent av omsättningen under andra kvartalet 2021. Hittills i år ligger våra kostnader stabilt på cirka 38 procent av omsättningen. På rullande 12 månaders basis kom vår EBITDA upp i 109 miljoner kronor, 100 procent högre än under samma period föregående år, motsvarande 20 procent av omsättningen på samma basis. 

Rörelseresultatet EBIT förbättrades med 2,5 miljoner kronor eller 54 procent, från 4,6 miljoner kronor till 7,1 miljoner kronor. Jag är stolt över att kunna säga att 12 månader rullande är det åttonde kvartalet  som vi redovisar ett positivt EBIT-resultat.

75 procent av kontraktet levererat i Saudiarabien
Hittills under andra kvartalet har vi levererat 75 procent av vårt kontrakt i Saudiarabien, värt 275 miljoner kronor, avseende vår unika lösning Vehicle-in-Motion. Vi håller jämna steg i våra leveranser för att leva upp till kundens krav. Samtidigt går vi vidare i diskussioner och testningar för att utveckla och eventuellt leverera ytterligare lösningar till denna nyckelkund i Mellanöstern.

Fria kassaflödet ökade med 39 procent
Med hänsyn till totala tillgängliga kreditfaciliteter uppgick det fria kassaflödet vid utgången av andra kvartalet till 172 miljoner kronor, 39 procent högre än i fjol. Ökningen drivs huvudsakligen av omvandlingen till intäkter från tidigare investeringar i lager och pågående arbeten relaterade till kundkontrakt. Med vårt starka kassaflöde och vår låga skuldsättning har bolaget en sund finansiell ställning.

Kostnader för försörjningskedjan stabila under 2022
På Sensys Gatso har vi långa ledtider för våra sälj-, leverans- och driftprocesser. Kritiska komponenter köps därför in långt i förväg och har redan säkrats för 2022. Monteringen av våra system sker i våra europeiska fabriker där det mesta av mervärdet för vår systemförsäljning genereras. Våra affärsmodeller för systemförsäljning och operatörstjänster påverkas knappt av ökade energikostnader. Vi har inte heller någon verksamhet i Ryssland eller Ukraina, inga anställda som arbetar från dessa länder och inga leveranser från regionen. I dag förväntar vi oss inga leveransproblem i försörjningskedjan och våra kostnader för försörjningskedjan håller sig relativt stabila under 2022.

Framtidsutsikter
Vår orderbok är stark och växande och vi har kontroll över kostnaderna. Vår lönsamma TRaaS-verksamhet fortsätter att växa och vår finansiella ställning är stark. Därutöver ser vi kortsiktigt en begränsad påverkan av ökade kostnader i försörjningskedjan och av kriget i Ukraina. Vi håller därför fast vid vår långsiktiga plan att till år 2025 öka nettoomsättningen till över 1 miljard kronor, där TRaaS-intäkterna står för mer än 600 miljoner kronor. Vi håller också fortsatt fast vid vår ambition att öka EBITDA-marginalen till mer än 15 procent år 2025.

Ivo Mönnink
VD, Sensys Gatso Group

Inbjudan till presentation
Den 18 augusti kl. 10.00 bjuder Sensys Gatso Group in press, analytiker, aktieägare och intressenter till en presentation / audiocast. VD Ivo Mönnink och finansdirektör Simon Mulder presenterar de finansiella resultaten på engelska. Presentationen i samband med denna rapport kommer att publiceras på webbplatsen.

Presentationen/audiocasten kan följas via webben eller telefon och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida https://www.sensysgatso.com

Länk till webbsändningen: https://tv.streamfabriken.com/sensys-gatso-group-q2-2022

Telefonnummer att ringa in på:
Sverige: +46 8 505 163 86, Pinkod: 8264579#
Storbritannien: +44 20 3198 4884, Pinkod: 8264579#
USA: +1 412 317 6300, Pinkod: 8264579#

Detta är information som Sensys Gatso Group AB (publ) måste offentliggöra i enlighet med EU förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för publicering, genom den kontaktperson som angivits ovan, kl 08.30 den 18 augusti, 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ivo Mönnink, VD
e-post: [email protected]
e-post IR: [email protected]
telefon: +46 36 34 29 80

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 263 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com 


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244