Halvårsrapport Januari - juni 2021

April - juni 2021
- Nettoomsättning 125,8 MSEK (93,5)
- Orderingång 46,9 MSEK (282,6)
- Rörelseresultat (EBIT) 4,6 MSEK (-0,9)
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 13,5 MSEK (12,3)
- Totalresultat -1,0 MSEK (-17,1)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) 0,00 (0,00)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten 39,2 MSEK (1,8)

Januari - juni 2021
- Nettoomsättning 203,9 MSEK (189,1)
- Orderingång 108,7 MSEK (344,2)
- Rörelseresultat (EBIT) -9,6 MSEK (-14,6)
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 8,0 MSEK (13,3)
- Totalresultat -2,0 MSEK (-12,4)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) -0,01 (-0,01)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten -0,9 MSEK (11,4)

VD-kommentar

Befintliga kunder bär upp vår orderingång
Orderingången under kvartalet uppgick till 47 miljoner kronor jämfört med rekordhöga 283 miljoner kronor andra kvartalet i fjol. Skillnaden beror i huvudsak på två stora kontrakt i Australien och Costa Rica, vilka stod för en del av den höga orderingången under andra kvartalet 2020. Under det här kvartalet består orderingången främst av återkommande order från vår befintliga kundbas. Detta visar betydelsen av att ha en stor global installerad bas som behöver systemuppdateringar, reservdelar och underhåll för att säkerställa den höga drifttid på mer än 99 % som våra lösningar är kända för. Under nästan hela covidperioden arbetade våra lokala säljare hårt för att hålla sina kontakter med befintliga och nya kunder världen över aktiva. Detta har skapat en hälsosam pipeline av möjliga nya affärer, vilket med stor sannolikhet kommer att driva upp orderingången inom den närmsta framtiden.

Totala omsättningen ökar med 35 % och TRaaS-omsättningen i USA med 45 %
Omsättningen för kvartalet uppgick till 126 miljoner kronor, 35 % högre än andra kvartalet i fjol. Våra löpande intäkter från operatörs- och TRaaS-tjänster har som väntat ökat igen under kvartalet, tack vare att skolorna som varit stängda under första kvartalet på grund av covidpandemin åter har öppnat i USA. Jämfört med andra kvartalet i fjol ökade vår TRaaS-försäljning med 5 %. Jämfört med föregående kvartal ökade vår TRaaS-försäljning i USA med 45 %, från 22 miljoner kronor under första kvartalet till 33 miljoner kronor under andra kvartalet. Med högre vaccinationsgrad och bättre kontrollerade förhållanden för att hålla skolorna öppna väntar vi oss en ökad försäljning av operatörstjänster framåt. 

Påskynda Costa Rica-kontraktets genomförande
Costa Ricas nationella trafikövervakningskontrakt, som vi vann under andra kvartalet i fjol, har ännu inte påbörjats. Covidrelaterade budgetbegränsningar gör tidpunkten för programmets genomförande osäker. Tack vare vår lokala närvaro kan vi hålla löpande kontakt med programmets alla intressenter för att säkra budgeten så att genomförandet av kontraktet kan påbörjas. Under mötena bekräftas både vår starka rättsliga ställning i kontraktet och vår kunds vilja att genomföra kontraktet. I och med detta tror vi att programmet kan komma att genomföras som tänkt, om än enligt en annan tidsplan. Vår förväntan är att budgeten fastställs i december och att de första leveranserna kan starta 2022. 

Saudiarabien-kontraktet löper på stabilt
I augusti 2020 tecknade vi ytterligare ett kontrakt med vår kund i Saudiarabien angående vår unika fordonsmonterade lösning för hastighetsövervakning till ett värde av 275 miljoner kronor. Det var det andra kontraktet för den här lösningen, efter det första värt 66 miljoner kronor som vi tecknade i september 2018. Slutbetalningen för det första kontraktet fick vi nu i augusti, vilket markerar första ordern som framgångsrikt utförd. Tillsammans med vår kund Tahakom kan vi nu fokusera på genomförandet av det mycket större andra kontraktet. Hittills i år i juli har vi levererat 33 % av det totala kontraktsvärdet på 275 miljoner och leveranserna löper på bra. Det är en utmaning att genomföra projekt av den här storleken och med den här typen av lösning på en dynamisk marknad när kund- och slutkundsnätverken är så komplexa. Denna komplexitet kan ibland göra att leveranserna går trögt, men det är ändå viktigare att de löper på säkert och blir rätt för att säkra kundnöjdhet. Vi räknar med att återstående leveranser inom kontraktet, motsvarande cirka 180 miljoner kronor, kan genomföras under 2021 och i början av 2022. 

Sensys Gatso Latinamerika etableras
Under kvartalet etablerade vi den nya regionala enheten Sensys Gatso LATAM SL i syfte att kunna styra vår affärsverksamhet i den viktiga och växande latinamerikanska regionen centralt samt konsolidera den. Den 1 juli anställdes Jose Lozano, en man med 22 års branscherfarenhet, som började i en nyetablerad  roll som Regional Director för Latinamerika. I och med det har vi tagit ytterligare ett steg i vår strategi att finnas närmare våra slutkunder i nya och växande regioner, precis som vi gjort med Mellanösternregionen. 

Utredningen i Nederländerna läggs ned
I januari i år informerade vi marknaden om att nederländska myndigheten för skatteinformation och skatteutredningar (FIOD) hade inlett en utredning gällande påstådda oegentligheter på Gatsometer B.V. som skulle ägt rum under 2014-2015 innan bolaget förvärvades av Sensys Traffic. Vi har naturligtvis samarbetat fullt ut med utredningsmyndigheterna och genomfört en grundlig intern utredning av anklagelserna och resultatet av den har vi också delgett FIOD. I början av augusti fick vi ta del av det formella resultatet av utredningen. FIOD avvisade anklagelserna och ärendet är nedlagt. Jag är mycket nöjd med detta positiva, snabba och ovanliga resultat i en utredning av det här slaget. Vårt företag bygger på integritet. Det definierar vilka vi är som människor, som partner till våra kunder och hur vi formar våra lösningar. Det var integritet som vägledde oss i vår kommunikation med myndigheterna och med marknaden.

Framtidsutsikter
Vår orderstock är fortsatt stark och kostnaderna är under kontroll. TRaaS-verksamheten i USA börjar ta fart igen och vi har en hälsosam pipeline av möjliga nya affärer i alla regioner. Vi kan se framtiden an med tillförsikt och håller fast vid vår långsiktiga plan att öka nettoomsättningen till över 1 miljard kronor år 2025, där TRaaS-intäkterna utgör mer än 600 miljoner kronor. Vi håller också fortsatt fast vid vår ambition att öka EBITDA-marginalen till mer än 15 % år 2025.

Ivo Mönnink
VD, Sensys Gatso Group

 

Finansiell information

Inbjudan till presentation
 Den 18 augusti kl. 10.00 bjuder Sensys Gatso Group in press, analytiker, aktieägare och intressenter till en presentation / audiocast. VD Ivo Mönnink och finansdirektör Simon Mulder presenterar de finansiella resultaten på engelska. Presentationen i samband med denna rapport kommer att publiceras på webbplatsen.Presentationen/audiocasten kan följas via webben eller telefon och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida  https://www.sensysgatso.com

 Länk till webbsändningen: https://tv.streamfabriken.com/sensys-gatso-group-q2-2021

 Telefonnummer att ringa in på:
 Sverige: +46 8 505 583 50
Nederländerna: +31 107 129 162
Storbritannien: +44 333 300 92 61
USA: +1 6 319 131 422 US-PIN: 10921420#

Detta är information som Sensys Gatso Group AB (publ) måste offentliggöra i enlighet med EU förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för publicering, genom den kontaktperson som angivits, kl 08.30 den 18 augusti, 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ivo Mönnink, VD
e-post: [email protected]
e-post IR: [email protected]
telefon: +46 36 34 29 80

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 252 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com 


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244