Sensys Gatso Group Delårsrapport

April-juni 2016
(Siffrorna för 2015 avser Sensys Traffic som fristående företag)
- Nettoomsättning 100,0 Mkr (64,5)
- Orderingång 61,4 Mkr (23,0)
- EBITDA 6,5 Mkr (17,8)
- Vinst efter skatt -0,9 Mkr (13,5)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, 0,00 kr (0,02)
- Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 12,0 Mkr (19,1)
- Just. EBITDA 1,8 Mkr

Januari-juni 2016
(Siffrorna för 2015 avser Sensys Traffic som fristående företag)
- Nettoomsättning 264,2 Mkr (118,8)
- Orderingång 88,5 Mkr (66,2)
- EBITDA 9,8 Mkr (36,7)
- Vinst efter skatt -20,9 Mkr (26,9)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,03 kr (0,05)
- Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 14,6 Mkr (38,8)
- Just. EBITDA 35,2 Mkr

VD-KOMMENTAR 
Under andra kvartalet har den underliggande verksamheten presterat som förväntat. En osäker makropolitisk miljö har dock påverkat kundbeteendet, särskilt i Mellanöstern, vilket orsakat förseningar av vissa order.  

Under andra kvartalet uppgick nettoomsättningen till 100,0 Mkr (64,5), EBITDA uppgick till 6,5 Mkr (17,8) och rörelseresultatet var -2,9 Mkr (17,5). De finansiella effekterna av förändringsprogrammet uppskattades ursprungligen till 30 Mkr, vilket ingick i resultatet för första kvartalet. Som ett resultat av nya beräkningar har EBITDA och rörelseresultatet, angivna ovan, påverkats positivt med 4,7 Mkr, genom återföring av avsättningen. Justerad EBITDA uppgick till 1,8 Mkr, och det justerade rörelseresultatet till -7,5 Mkr.  

Orderingången uppgick till 61,4 Mkr (23,0), vilket är högre än förra kvartalet tack var den lettiska ordern som offentliggjordes under perioden. Utöver ordern från Lettland har orderingången under första halvåret 2016 i huvudsak bestått av mindre order. Av denna anledning är vi särskilt nöjda över att ha erhållit två större ordrar efter kvartalets utgång; en order från Förenade Arabemiraten värda 15,0 Mkr för leverans under fjärde kvartalet 2016, såväl som order från MENA värd 10 Mkr med planerad totalleverans under första kvartalet 2017. 

Under andra kvartalet har vi fortsatt genomförandet av omstruktureringsprogrammet. De beräknade kostnadsbesparingarna och sänkta nettorörelsekapitalet är fortsatt aktuella, men vi ser också potential för ytterligare förbättringar framöver.

Sedan föregående kvartal rapporterar vi fördelningen för våra två affärsområden Systemförsäljning (System Sales) och Operatörstjänster (Managed Services). Under andra kvartalet uppgick försäljningen för Systemförsäljning till 85,3 Mkr, och Operatörstjänster till 14,7 Mkr.

Inom Systemförsäljning har ordern för trafiksäkerhetssystem i Lettland börjat levereras, liksom ordern för hastighetsövervakningssystem i Sverige. Detta visar tydligt hur tidsramarna kan variera från kund till kund, då det lettiska kontraktet mottogs i juni med leveransstart nästan genast, jämfört med det svenska kontraktet som undertecknades i oktober 2015. 

Inom Operatörstjänster har leverans påbörjats av ordern från södra Kalifornien som mottogs i oktober 2015 och som omfattar en uppgradering av rödljuskameror. Kontraktet löper på fem år. Vi expanderar också den installerade basen i andra städer i USA.

Ny styrelse
Från och med 19 maj 2016 är Claes Ödman styrelseordförande, och Kerstin Sjöstrand, Pia Hofstedt och Katarina Staaf har utsetts till nya styrelseledamöter. Styrelsens ledamöter har lång och bred erfarenhet från en rad olika branscher både i Sverige och internationellt. Bland styrelsens ledamöter finns personer med teknisk, kommersiell och finansiell expertis.  

Vi välkomnar våra nya styrelseledamöter till Sensys Gatso Group och tackar avgående ledamöter för deras omfattande insikter och vägledning under de gångna åren. 

Optimistiska framtidsutsikter
Vi håller fast vid vår optimistiska syn på framtiden och kommer fortsätta arbetet i linje med strategin för att säkra en större andel löpande intäkter och en effektivare verksamhet. Vi noterar ett ökande intresse för våra tjänster i alla våra regioner och ser att vår större storlek och ökade räckvidd kommer vara verksamheten till nytta på lång och hållbar sikt. 

Inbjudan till presentation för press och analytiker
Den 25 augusti kl 09:30 presenterar VD Torbjörn Sandberg och finansdirektör Niki Gatsonides rapporten och besvarar frågor i en audiocast. Presentationen går att följa online via länk på Sensys hemsida: www.sensysgatso.com 

Det går även att lyssna på presentationen och ställa frågor över telefon; registrera på något av följande två sätt: 

Förhandsregistrering via webblänk
För att delta i telefonkonferensen, förhandsregistrera dig helst i god tid i förväg via följande länk:
http://emea.directeventreg.com/registration/67889415 

Öppna länken och följ anvisningarna. Efter genomförd registrering sänds en bekräftelse till den e-mailadress som angivits vid registreringen. Detta meddelande innehåller telefonnummer och en kod (lösenord för live-event). Ring upp det angivna numret.
För att delta i konferensen, slå in koden följt av "#" när du ombes göra så. 

Direkt via telefon:
Istället för att registrera online och delta i mötet via telefonkonferens, kan även följande telefonnummer ringas:
Sverige: 08-566 194 25
USA: +1 866 904 9624
Storbritannien: +44 (0) 844 571 8931
Du kommer ombes slå in eventkod; ignorera detta och vänta istället (1-2 minuter) tills du hör en operatörsröst. Ange nu ditt: Konferens-ID: 67889415  eller "Sensys" för att registrera.

Vänligen ring 10 minuter före utsatt tid. 

Torbjörn Sandberg 

VD, Sensys Gatso Group

Detta är information som Sensys Gatso Group AB (publ) måste offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för publicering, genom den kontaktperson som angivits ovan, kl. 08:30 den 25 augusti 2016. 

För mer information:
Torbjörn Sandberg, VD
Mobil: 076-843 43 76
E-post: [email protected]

Sensys Gatso är en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar för nationer, städer och åkeriägare. Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA samt en filial i Förenade Arabemiraten.  Sensys Gatso-koncernens aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 202 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer B.V. efter förvärvet av Gatso Beheer.

För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244