Sensys Gatso Group Delårsrapport för januari-juni 2015

April-Juni 2015
- Nettoomsättningen ökade till 64,5 Mkr (44,2)
- Orderingången ökade till 23,0 Mkr (15,0)
- Rörelseresultatet uppgick till 17,5 Mkr (6,7)
- Rörelsemarginalen uppgick till 27,1 procent (15,1)
- Resultat efter skatt uppgick till 13,5 Mkr (5,2)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,02 kr (0,01)
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 18,8 Mkr (1,1)

Januari-Juni 2015
- Nettoomsättningen ökade till 118,8 Mkr (58,8)
- Orderingången ökade till 66,2 Mkr (28,5)
- Rörelseresultatet uppgick till 34,6 Mkr (1,7)
- Rörelsemarginalen uppgick till 29,2 procent (2,9)
- Resultat efter skatt uppgick till 26,9 Mkr (1,3)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,05 kr (0,00)
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 38,7 Mkr (7,5)

VD-kommentar
Nettoomsättningen under andra kvartalet ökade med 46 procent och uppgick till 64,5 Mkr (44,2). Den starka tillväxten drevs framförallt av leveranser till Trafikverket samt leveranser till kunder i mellanöstern. Vi levererade ett rörelseresultat på 17,5 Mkr att jämföra med 6,7 Mkr samma kvartal 2014.

Den 23 juni presenterade Sensys sina planer på förvärv av Gatso Beheer B.V, en ledande nederländsk leverantör av system- och tjänstelösningar för trafikövervakning. Gatso, med huvudkontor i Nederländerna, genererade 276 Mkr i omsättning (oktober 2013 - september 2014) med 160 anställda i fem länder.

Det nya sammanslagna bolaget, Sensys Gatso Group kommer att vara betydligt starkare än de enskilda bolagen och ta en betydande tätposition inom trafiksäkerhetsmarknaden, med ett unikt erbjudande i marknaden för operatörstjänster.

Det sammanslagna bolaget får en stark närvaro i Europa, Mellanöstern, Asien och Australien, och med ett fotfäste i marknaden för operatörstjänster i Nordamerika.

Förvärvet genomfördes för att Sensys aktieägare ska få ett bolag som snabbare:
- Ökar återkommande och stabilare intäkter
- Expanderar internationellt
- Skapar en start position som leverantör av tjänster och mjukvara

Förvärvet av Gatso Beheer slutfördes den 31 juli, efter kvartalets utgång. Jag vill hälsa de nya medarbetarna välkomna till Sensys Gatso Group och ser fram emot en spännande gemensam framtid för bolagen.

Inbjudan till press- och analytikerpresentation Den 27 augusti kl 09.30 presenterar VD Torbjörn Sandberg rapporten och besvarar frågor i en audiocast. Presentationen går att följa på internet, via länken på Sensys webbplats; www.sensys.se. Det går även att lyssna på presentationen och ställa frågor över telefon, via följande nummer:
Sverige: 08-505 20 114
USA: +1 334 323 6203
Storbritannien: +44 (0) 207 1620 177

Lösenord: Sensys.

Var vänlig och ring 10 minuter innan utsatt tid.

Denna information är sådan som Sensys Gatso Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 augusti 2015, kl 08.30.

För mer information:
Torbjörn Sandberg, VD
Mobil: 076-843 43 76
E-post: [email protected]

Sensys Gatso Group är den ledande leverantören av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafiksäkerhetskontroll). Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Holland, Sverige, och USA, samt filial i Förenade arabemiraten. Sensys Gatso-koncernens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Gruppen har 200 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer BV efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer. Sensys Traffic hade en omsättning på SEK 160,6 Mkr under 2014 och Gatso Beheer hade proformaomsättning på SEK 275,5 Mkr under räkenskapsåret som slutar 30 sep 2014. För mer information se www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244