REGMAR

Delårsrapport Kv1 2024 (januari - mars)

Januari-mars 2024
- Nettoomsättning MSEK 125 (113)
- Orderingång och tilldelningskontrakt MSEK 318 (90)
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) MSEK 3,7 (1,5)
- Rörelseresultat (EBIT) MSEK -6,9 (-8,6)
- Totalresultat MSEK 25,0 (0,5)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) -0,45 (-1,21)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten MSEK 55,0 (-7,8)

VD-kommentar

I linje med vårt mål
Vi har haft en stark orderingång - en av våra högsta någonsin för första kvartalet - på 318 (90) miljoner kronor inklusive kontraktstilldelning. Vår amerikanska säljorganisation gör stora kommersiella framsteg och har tecknat nio nya kontrakt under kvartalet. Genomförandet av de två stora kontrakten i Sverige och Nederländerna, med ett totalt värde på 1,25 miljarder kronor, kommer dessutom att ge intäkter under många år framöver med start fjärde kvartalet 2024. Våra leveranser till Saudiarabien är slutförda och vi har ingått ett samförståndsavtal med kunden för att stärka relationen ytterligare. På det hela taget ligger vi i linje med vårt finansiella mål för 2025.

Orderingång +253%
Vår orderingång och kontraktstilldelning under första kvartalet landade på 318 miljoner kronor, jämfört med 90 miljoner kronor första kvartalet 2023, vilket är en ökning med 253%. TRaaS-operatörstjänster står för 275 miljoner kronor eller 86% av den totala orderingången. Under årets första kvartal tecknade vi totalt nio nya kontrakt på vår strategiska USA-marknad. Det rör sig om fyra nya städer med ett totalt kontraktsvärde på 154 miljoner kronor och fem förnyade kontrakt med ett totalt värde på 121 miljoner kronor. Totalt sett har vi haft en stark orderingång under det här kvartalet, särskilt när det gäller TRaaS-beställningar i USA. Det visar att våra ökade säljinsatser på denna strategiska marknad ger resultat.

Stor orderstock i hemmamarknaderna
På våra hemmamarknader Sverige och Nederländerna fick vi två stora ordrar 2022. Det totala värdet för dessa två kontrakt är 1 250 miljoner kronor. Den svenska ordern på 850 miljoner kronor befinner sig nu i den sista utvecklingsfasen. Utrullning av projektet kommer att påbörjas det tredje kvartalet och pågå under de närmaste fem åren. Den nederländska ordern, med ett värde på 400 miljoner kronor, har börjat rullas ut och kommer att fortsätta t o m det första halvåret 2025, beroende på hur snabbt vi får ett godkännande från kunden. Av det totala kontraktsvärdet på 1,2 miljarder kronor har omkring 5% levererats. För dessa två stora kontrakt återstår intäkter på cirka 1,2 miljarder kronor eller 95% i orderstocken. Vår starka orderingång under detta kvartal i kombination med vår stora orderstock ger oss stabila intäkter under de kommande åren.

Intäktsökning på 11%
De totala intäkterna för kvartalet uppgick till 125 miljoner kronor. Jämfört med 113 miljoner kronor under första kvartalet 2023 är det en ökning med 11%. Sett till fördelning per intäktsslag hade vi under kvartalet en systemförsäljning på 41 miljoner kronor jämfört med 27 miljoner kronor under första kvartalet 2023, en ökning med 51%. Våra TRaaS-intäkter på 84 miljoner kronor under kvartalet var något lägre än första kvartalet 2022 (86 miljoner kronor). Dessa återkommande intäkter utgör 67% av den totala omsättningen under kvartalet. TRaaS-intäkterna drivs främst av våra TRaaS-operatörstjänster i USA, som ökade med 16% och landade på 50 miljoner kronor jämfört med 43 miljoner kronor första kvartalet 2023. Vårt projekt med den tasmanska polisen bidrog med 10 miljoner kronor, eller 12%, till vår TRaaS-försäljning.

Säsongsvariationer i USA Operatörstjänster
I början av året ser vi normalt färre böter i segmentet Operatörstjänster. Detta beror på säsongseffekter orsakade av extremt väder, särskilt i Ohio, Iowa och Rhode Island, våra främsta intäktsgenererande delstater. Människor kör mindre och långsammare. Dessutom är skolor stängda i flera veckor under semesterperioden, och automatisk trafikövervakning är avaktiverad enligt lag. Under andra kvartalet ser vi vanligtvis en återgång till fler böter och intäktsnivåer.

Uppstart av systemleveranser resulterade i lägre bruttomarginal
Vår bruttomarginal för det här kvartalet låg på 37,5% jämfört med 40% första kvartalet 2023. Det beror främst på lägre marginaler på systemleveranser under den inledande fasen av ett nytt kontrakt. Vid systemförsäljning börjar vi vanligtvis med att leverera och installera system, följt av ett godkännande från kunden. Systemen tas i drift först när kunden har godkänt dem och därefter startar arbetet med service och underhåll. Detta är en process som genomförs stegvis under 12 till 18 månader. Programmet når sin fulla potential när alla nya system har installerats och tagits i drift. Den totala bruttomarginalen för kontraktet ökar gradvis under denna fas.

Samförståndsavtal med vår kund i Saudiarabien
Efter en lyckad leverans av vår unika Vehicle-in-Motion-lösning till vår kund i Saudiarabien stärker vi nu relationen genom att diskutera möjligheterna att införa våra nya trafikövervakningslösningar och ett servicenivåavtal för att upprätthålla vår installerade bas. I samband med Intertraffic-mässan i Amsterdam ingick vi ett samförståndsavtal med Tahakom, vår kund i Saudiarabien. Enligt detta avtal ska Sensys Gatso samarbeta med Tahakom i flera projekt inom ramen för SGI (Saudi Green Initiative), lokala satsningar och Vision 2030. Vårt samarbete med denna kund, som inleddes 2016, kommer därmed att förstärkas ytterligare. Sensys Gatso och Tahakom kommer att förse Saudiarabien med nästa generations trafiksäkerhetslösningar som kan hantera en mängd olika Smart Mobility-funktioner oavsett miljö- och väderförhållanden.

Lyckad Intertraffic-mässa
I mitten av april genomfördes den största globala mässan i vår bransch, Intertraffic på kongresscentret RAI i Amsterdam.

Dagen innan mässan anordnade vi en partnerdag på vårt kontor i Haarlem. Där presenterade vi vår vision för produkter baserade på TRaaS-mjukvara för över 50 inbjudna partners och kunder, som även fick ta del av 13 användarberättelser. I vår monter på mässan gav vi en live-demo av vårt nya fasta trafikövervakningssystem FLUX. Mässan blev en stor framgång för Sensys Gatso. Många befintliga kundrelationer fördjupades och nya lovande kundkontakter knöts i olika regioner.

Framtidsutsikter
Vi har en stark orderbok med en orderstock på 1180 miljoner kronor för två stora kontrakt på våra hemmamarknader Sverige och Nederländerna. Vår lönsamma TRaaS-verksamhet fortsätter att växa, och vårt förstärkta team i USA har klarat av att öka försäljningen på denna strategiska marknad. Slutligen är också FLUX, vår banbrytande plattform för trafikövervakning, på väg att bli verklighet.

Vi håller därför fast vid vår långsiktiga plan och målsättning att fram till slutet av år 2025 öka nettoomsättningen till över 1 miljard kronor, där TRaaS-intäkterna står för mer än 600 miljoner kronor. Vi håller också fortsatt fast vid vår ambition att öka EBITDA-marginalen till mer än 15% fram till slutet av år 2025.

Ivo Mönnink
VD, Sensys Gatso Group

Inbjudan till presentation
Den 26 april kl. 10.00 bjuder Sensys Gatso Group in press, analytiker, aktieägare och intressenter till en presentation / audiocast. VD Ivo Mönnink och finansdirektör Simon Mulder presenterar de finansiella resultaten på engelska. Presentationen i samband med denna rapport kommer att publiceras på webbplatsen.

Presentationen/audiocasten kan följas via webben eller telefon och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida:  https://www.sensysgatso.com

Om du önskar delta via webcasten gå in på nedan länk. https://ir.financialhearings.com/sensys-gatso-group-q1-report-2024

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor. https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5007666

Detta är information som Sensys Gatso Group AB (publ) måste offentliggöra i enlighet med EU förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för publicering, genom den kontaktperson som angivits ovan, kl 08.30 den 26 april, 2024.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Ivo Mönnink, VD
e-post: [email protected]
e-post IR: [email protected] 
Telefon: +46 36 34 29 80

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Saudiarabien, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 302 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244