Delårsrapport januari - mars 2022

Januari - mars 2022
- Nettoomsättning MSEK 113,4 (78,1)
- Orderingång MSEK 83,5 (61,8)
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) MSEK 15,7 (-5,5)
- Rörelseresultat (EBIT) MSEK 5,6 (-14,1)
- Totalresultat MSEK 12,3 (-0,9)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) 0,01 (-0,01)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten MSEK 59,0 (-40,1)

Januari - december 2022
- Nettoomsättning MSEK 113,4 (506,8)
- Orderingång MSEK 83,5 (368,2)
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) MSEK 15,7 (83,5)
- Rörelseresultat (EBIT) MSEK 5,6 (45,9)
- Totalresultat MSEK 12,3 (45,5)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) 0,01 (0,04)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten MSEK 59,0 (9,1)

 VD-kommentar

Orderingången ökade 204%
Orderingången under första kvartalet uppgick till 328 miljoner kronor, en ökning med mer än 200% jämfört med föregående år. Vi blev valda som ett av tre företag som vann upphandlingen om att leverera, driva och underhålla fasta system för hastighets- och rödljusövervakning i Nederländerna, och vi erhöll en kontraktstilldelning värd 250 miljoner kronor. Uppdragsgivaren är den nederländska åklagarmyndigheten som ska ersätta befintlig infrastruktur för automatisk trafikövervakning. Jag är också glad att se att vi fått ett kraftigt tillskott i vår orderstock för TRaaS. Av orderingången för första kvartalet utgörs 166 miljoner kronor av löpande intäktsflöden från TRaaS, bland annat 26 miljoner kronor från tre nya städer som tillkommit på vår strategiska USA-marknad. Det är en ökning med 151 miljoner kronor jämfört med i fjol.

Totala omsättningen ökar med 44% och TRaaS-omsättningen i USA med 82%
Vi har haft ett starkt första kvartal med en total omsättning på 113 miljoner kronor, en ökning med 44%. Vår strategiska återkommande TRaaS-omsättning landade på 69 miljoner kronor, en ökning med 44%. Under första kvartalet förra året hade vi tillfälliga covidrelaterade skolnedstängningar som sänkte omsättningen. Vår skolzonsrelaterade TRaaS-verksamhet i USA har återhämtat sig till normala nivåer detta kvartal. Detta återspeglas i våra TRaaS-operatörstjänster som ökade med 82% från 22 miljoner kronor till 40 miljoner kronor. Vår TRaaS-omsättning landade på 61% av den totala omsättningen under kvartalet, helt i linje med vår ambition för 2025.

Lyckad Intertraffic-mässa
I slutet av mars genomfördes den största globala mässan i vår bransch, Intertraffic i Amsterdam. Det var första gången sedan 2018 som så många leverantörer och kunder kunde träffas fysiskt igen. Mässan blev en stor framgång för Sensys Gatso. Många befintliga kundrelationer återupptogs och nya lovande kundkontakter knöts i olika regioner. 

EBITDA ökade med 21 miljoner kronor
EBITDA uppgick till 16 miljoner kronor för kvartalet, en ökning med 21 miljoner kronor jämfört med samma kvartal i fjol. EBITDA-tillväxten kan huvudsakligen tillskrivas återhämtningen för våra TRaaS-operatörstjänster med högre marginaler i USA. 

På rullande 12 månaders basis landade vår EBITDA på 105 miljoner kronor, nästan 100% högre än samma period i fjol. Största bidragande faktor är vår bruttomarginal, vilken landade på 45% för kvartalet, jämfört med 31% förra året. På rullande 12 månaders basis landade vår bruttomarginal på 41%, vilket är 5 procentenheter högre än förra året. Detta pekar på en strukturell marginalförbättring i takt med att vår TRaaS-verksamhet växer för varje år.

65% av kontraktet levererat i Saudiarabien
Hittills har vi levererat 65% av detta kontrakt, värt 275 miljoner kronor, avseende vår unika lösning Vehicle-in-Motion. Vi håller ett jämt flöde i våra leveranser för att leva upp till vår kunds krav. Samtidigt för vi diskussioner och gör testningar för att utveckla och eventuellt leverera ytterligare lösningar till denna nyckelkund i Mellanöstern. 

Fritt kassaflöde ökade med 46%
Med hänsyn till totala tillgängliga kreditfaciliteter uppgick det fria kassaflödet vid utgången av kvartalet till 149 miljoner kronor. Detta är 46% högre än samma tid i fjol. Ökningen drivs huvudsakligen av omvandlingen till intäkter från tidigare investeringar i lager och pågående arbeten relaterade till kundkontrakt. Med vårt starka kassaflöde och låga skuldsättning har bolaget en sund finansiell ställning.

Stabila kostnader i leverantörskedjan under 2022
På Sensys Gatso har vi långa ledtider för våra sälj-, leverans- och driftprocesser. Kritiska komponenter köps därför in långt i förväg och har redan säkrats för 2022. Monteringen av våra system sker i våra europeiska fabriker där det mesta av mervärdet för vår systemförsäljning realiseras. Våra affärsmodeller för systemförsäljning och operatörstjänster påverkas knappt av ökade energikostnader.

I dag förväntar vi oss inga leveransproblem från våra leverantörer och våra produktionskostnader håller sig relativt stabila under 2022.

Ingen verksamhet i Ryssland eller Ukraina
Sensys Gatso är djupt bekymrade och bedrövade över kriget i Ukraina och de förödande konsekvenserna det medför för människorna i landet. Vi har till dags dato ingen verksamhet i Ryssland eller Ukraina, inga anställda som arbetar från dessa länder och inga leveranser från regionen. Sensys Gatso påverkas inte nämnvärt av stigande gaspriser och har prisavtal på plats med leverantörer för att säkra omsättningen under 2022. 

Framtidsutsikter
Vår orderbok är stark och vi har kontroll över våra kostnader, vår lönsamma TRaaS-verksamhet fortsätter växa och vår finansiella ställning är stark. Därutöver ser vi kortsiktigt en begränsad påverkan av ökade produktionskostnader och av kriget i Ukraina. Vi håller därför fast vid vår långsiktiga plan att till år 2025 öka nettoomsättningen till över 1 miljard kronor, där TRaaS-intäkterna utgör mer än 600 miljoner kronor. Vi håller också fortsatt fast vid vår ambition att öka EBITDA-marginalen till mer än 15% år 2025.

Ivo Mönnink
VD, Sensys Gatso Group

 Inbjudan till presentation
Den 29 april kl. 10.00 bjuder Sensys Gatso Group in press, analytiker, aktieägare och intressenter till en presentation / audiocast. VD Ivo Mönnink och finansdirektör Simon Mulder presenterar de finansiella resultaten på engelska. Presentationen i samband med denna rapport kommer att publiceras på webbplatsen.

Presentationen/audiocasten kan följas via webben eller telefon och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida:  https://www.sensysgatso.com

Länk till webbsändningen: https://tv.streamfabriken.com/sensys-gatso-group-q1-2022

Telefonnummer att ringa in på:
Sverige: +46 8 519 993 83
Storbritannien: +44 333 300 9030
USA: +1 646 722 4904

Detta är information som Sensys Gatso Group AB (publ) måste offentliggöra i enlighet med EU förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för publicering, genom den kontaktperson som angivits ovan, kl 08.30 den 29 april, 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ivo Mönnink, VD
e-post: [email protected]
e-post IR: [email protected]
telefon: +46 36 34 29 80

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 263 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com 


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244