Delårsrapport januari - mars 2021

Januari - mars 2021
- Nettoomsättning 78,1 MSEK (95,6)
- Orderingång 61,8 MSEK (61,6)
- Rörelseresultat (EBIT) -14,1 MSEK (-13,7)
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -5,5 MSEK (1,0)
- Totalresultat -0,9 MSEK (4,7)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) -0,01 (-0,02)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten -40,1 MSEK (9,6)

Januari - december 2021
- Nettoomsättning 78,1 MSEK (454,9)
- Orderingång 61,8 MSEK (788,4)
- Rörelseresultat (EBIT) -14,1 MSEK (10,8)
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -5,5 MSEK (59,4)
- Totalresultat -0,9 MSEK (-15,7)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) -0,01 (0,00)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten -40,1 MSEK (15,5)

VD-kommentar
Stabil orderingång på 789 miljoner kronor för rullande 12 månader - upp 50%
Orderingången under första kvartalet uppgick till 62 miljoner kronor jämfört med 62 miljoner kronor i fjol. Orderingången för kvartalet är främst kopplad till repetitiva och mindre order från vår befintliga installerade bas samt inköpsorder på 14 miljoner kronor enligt tilldelningsbeslutet från vår kund i Belgien på 60 miljoner. Med hela tilldelningen medräknad skulle orderingången uppgå till 108 miljoner kronor. Mot bakgrund av att orderingången det första kvartalet vanligtvis är något lägre uppgick orderingången på rullande 12 månader till 789 miljoner kronor, en lika hög nivå jämfört med fjärde kvartalet 2020 och upp 50 procent jämfört med förra året. 

Skolzonsförsäljningen förväntas öka under andra kvartalet
Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 78 miljoner kronor jämfört med 96 miljoner kronor i fjol. Denna avvikelse beror till stor del på att verksamheten för operatörstjänster minskade under kvartalet med 11 miljoner kronor. Vår bedömning är att denna effekt är tillfällig och beror på covid-19 och att skolor stängts. Automatiserad trafikövervakning i skolzoner kan bara vara i drift när barn är i skolan, alltså inte på helger, under semestertider eller vid påtvingade nedstängningar. Med anledning av covid-19 har skolorna i USA mestadels hållits stängda mellan sommaren 2020 fram till och med mars 2021, då de gradvis började öppna igen. Intäktsavräkningen av bötesinbetalningar från skolprogram realiseras normalt 30 dagar efter böternas utfärdande. Mot denna bakgrund förväntas TRaaS-försäljningen i USA ta fart igen under andra halvan av andra kvartalet i år.  

Stark avtalsposition i Costa Rica bekräftad
Sensys Gatso och våra konsortiepartner skrev i februari 2020 kontrakt med Costa Ricas regering beträffande landets nationella intelligenta transportsystem. För att bekräfta vår avtalsposition reste vi till Costa Rica i mars för att tillsammans med våra konsortiepartner träffa vår kund Cosevi samt medlemmar i Costa Ricas regering. Under dessa möten bekräftades både vår starka rättsliga ställning i kontraktet och vår kunds vilja att genomföra kontraktet. Tillsammans med våra konsortiepartner enades vi om att stärka vår avtalsposition ytterligare under kommande månader. I och med detta förväntar vi oss att programmet kan genomföras som det var tänkt om än enligt en annan tidplan. Vår bästa uppskattning är fortfarande att de första leveranserna kan starta under andra halvåret 2021.  

20 % av det saudiska kontraktet levererat
Efter utmaningar med logistiken hos vår kund för vår mobila lösning i Saudiarabien har genomförandet av denna stora order återupptagits med leveranser i februari. Med dessa leveranser har vi nu genomfört 20 procent av det totala kontraktsvärdet på 275 miljoner kronor. Slutkundens projekt och genomförandet av det, avgör leveranshastigheten. Vi planerar nästa sändning i enlighet med kundens krav. Vi räknar fortfarande med att återstående leveranser inom kontraktet kan genomföras under 2021, med nästa leverans planerad i april. 

Finansiering av större kontrakt
Vår kassa uppgår i slutet av perioden till dryga 102 miljoner kronor. I detta ingår den första tranchen på 12,5 miljoner kronor i det nya facilitetsavtalet på 50 miljoner kronor som ingicks med Rabobank under 2020 för att främja fortsatt tillväxt. I april 2021 fick vi den andra och tredje tranchen av Rabobank-finansieringen, ett tillskott på ytterligare 25 miljoner kronor i kassaflödet. Denna tilläggsfinansiering gör att bolaget kan hantera större kontrakt och tillhörande uppbyggnad av lager och pågående arbeten, som exempelvis i fallet med det saudiska kontraktet.  

Framtidsutsikter
Vår orderbok är stark och vi har kontroll över våra kostnader. Även om intäkterna kortsiktigt är påverkade av covid-19-pandemin håller vi fast vid vår långsiktiga plan att öka nettoomsättningen till över 1 miljard kronor år 2025, där TRaaS-intäkter utgör mer än 600 miljoner kronor. Vi håller också fortsatt fast vid vår ambition att öka EBITDA-marginalen till mer än 15 procent år 2025.

Ivo Mönnink
VD, Sensys Gatso Group

Inbjudan till presentation
Den 27 april kl. 10.00 bjuder Sensys Gatso Group in press, analytiker, aktieägare och intressenter till en presentation / audiocast. VD Ivo Mönnink och finansdirektör Simon Mulder presenterar de finansiella resultaten på engelska. Presentationen i samband med denna rapport kommer att publiceras på webbplatsen.

Presentationen/audiocasten kan följas via webben eller telefon och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida  https://www.sensysgatso.com

Länk till webbsändningen: https://tv.streamfabriken.com/sensys-gatso-group-q1-2021

Telefonnummer att ringa in på:
Sverige: +46 8 5 055 83 68
Storbritannien: +44 333 300 92 61
USA: +1 8 332 498 403
Nederländerna: +31 207 219 496   

Detta är information som Sensys Gatso Group AB (publ) måste offentliggöra i enlighet med EU förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för publicering, genom den kontaktperson som angivits, kl 08.30 den 27 april 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ivo Mönnink, VD
e-post: [email protected]
e-post IR: [email protected]
telefon: +46 36 34 29 80

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 252 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com 


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244