Delårsrapport Januari - mars 2019

MSEK Januari - Mars 2019
Nettoomsättning 78,4 (71,7)
Orderingång 100 (52,8)
Rörelseresultat (EBIT) -12,2 (-14,9) 
Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) -0,1 (-6)
Totalresultat -2,1 (-1,7) 
Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) -0,01 (-0,02)
Kassaflödet från den löpande verksamheten -20,6 (3,5)

VD-kommentar

Bra orderingång under kvartalet
Orderingången uppgick till 100 (53) miljoner kronor och var god, nästan 90 procent bättre än första kvartalet 2018. Den största ordern kom från en av våra nyckelkunder i Australien och avsåg fordonsmonterade trafikövervakningssystem. Den ordern tillsammans med förlängningar av Managed Services (Operatörstjänster) kontrakt för våra kunder i USA medverkade till orderingången. Av den totala orderingången så var 36 procent av  kontraktsvärdet återkommande intäkter.

Trafikövervakning som en tjänst
I årsredovisningen för 2018 lyfter vi fram vårt strategiska fokus på återkommande intäkter. För att skapa en bättre förståelse hos våra kunder har vi introducerat trafikövervakning som en tjänst. Vi kallar det "Traffic Enforcement as a Service, TRaaS". Erbjudandet paketerar vår nya hårdvaruplattform FLUX tillsammans med våra mjukvarulösningar PULS och Xilium. TRaaS erbjuder en komplett och flexibel lösning med service för våra kunder runt om i världen.

Brand hos leverantör försenade leveranser under Q1
Verksamhetsåret 2018 avslutades starkt med en total orderingång på 480 miljoner kronor. Leveranserna av T-serien försenades av en brand hos vår leverantör Prodrive i december 2018. Nettoomsättningen, som påverkades under första kvartalet  av branden, uppgick till 78 (72) miljoner kronor och var lägre än vad vi hade redovisat med normala leveranstider. Jämfört med första kvartalet föregående år ökade nettoomsättningen med 8 procent.

Leveranserna kom igång i Q2
Situationen hos leverantören är nu under kontroll och i april kom leveranserna igång igen. Förseningarnas negativa effekt på nettoomsättningen under  första kvartalet förväntas, mestadels, återhämta sig under andra kvartalet.

Lärande från Oklahoma
Managed Services-affären fick ett stort genombrott 2018 i Oklahoma, USA.  Vi påbörjade övervakningen av oförsäkrade fordon. Det var ett helt nytt program för den amerikanska marknaden som involverade ett flertal tredjehands intressenter. Projektet i Oklahoma medförde ett antal förseningar men gav oss nya erfarenheter som vi tar med oss framåt. Vi förväntar oss fortsatt att programmet kommer att leverera de 17 miljoner kronor i nettoomsättning för helåret 2019 som annonserats. Försäljningen inom Managed Services på 18 (11) miljoner kronor påverkades av Oklahoma och var lägre än förväntat. Jämfört med första kvartalet föregående år ökade nettoomsättningen inom Managed Services med 60 procent.

Kassa och finansiell ställning
Tillgängliga likvida medel minskade från 153 miljoner kronor till 127 miljoner kronor. Det var framförallt förskottsbetalningar från projekt som påverkade kassan. Vi fick under 2018 betalningar för ett flertal projekt som levererades under första kvartalet. Parallellt har vi byggt upp rörelsetillgångar, pågående arbete, vilket påverkade vårt rörelsekapital negativt. Implementationen av den nya standarden IFRS 16 för redovisning påverkade soliditeten som sjönk från 71,8 procent i slutet av 2018 till 66,2 procent vid utgången av första kvartalet. Vår finansiella ställning är fortsatt solid.

Framtiden
Genom vårt nya erbjudande trafikövervakning som en tjänst (TraaS) stärker vi vår position för att skapa långsiktiga kundrelationer och ökar möjligheten att växa våra återkommande intäkter i framtiden. Den snabba återhämtningen hos vår leverantör Prodrive gör att vi inte förväntar oss någon påverkan av leveranserna för helåret. Med tanke på vår goda orderingång så känner vi oss optimistiska inför framtiden.

Ivo Mönnink
VD, Sensys Gatso Group

Finansiell information

Inbjudan till presentation för press och analytiker
Den 25 april kl. 10:00 presenterar VD Ivo Mönnink och finansdirektör Simon Mulder delårsrapporten för första kvartalet 2019 och besvarar frågor i en audiocast.

Presentationen går att följa online via länk via Sensys Gatsos hemsida: www.sensysgatso.com eller via https://tv.streamfabriken.com/sensys-gatso-group-q1-2019

Det går även att lyssna på presentationen och ställa frågor över telefon.

Sverige: 08 50 558 352
Storbritannien: +44 33 33 009 264
USA: +1 8 335 268 347

Presentationen kommer att publiceras på hemsidan i anslutning till denna rapport.

Detta är information som Sensys Gatso Group AB (publ) måste offentliggöra i enlighet med EU- förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för publicering, genom den kontaktperson som angivits ovan, kl 08.30 den 25 april 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ivo Mönnink, VD
e-post: [email protected]
e-post IR: [email protected]
telefon: +46 36 34 29 80

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 195 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244