REGMAR

Bokslutskommuniké Oktober - december 2023

Oktober-december 2023
- Nettoomsättning MSEK 221 (161)
- Orderingång och tilldelningskontrakt MSEK 212 (1 080)
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) MSEK 45,4 (33,6)
- Rörelseresultat (EBIT) MSEK 34,0 (22,3)
- Totalresultat MSEK -3,7 (7,3)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) 1,31 (0,01)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten MSEK 4,6 (6,7)

Januari-december 2023
- Nettoomsättning MSEK 624 (495)
- Orderingång och tilldelningskontrakt MSEK 618 (1 456)
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) MSEK 85,3 (73,3)
- Rörelseresultat (EBIT) MSEK 39,3 (30,8)
- Totalresultat MSEK 8,7 (58,8)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) 1,12 (0,00)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten MSEK -18,3 (125,6)

VD-kommentar

Resultat i linje med vår finansiella vägledning
Mot bakgrund av vår rekordhöga orderingång 2022 räknade vi med intäkter i intervallet 550-650 miljoner kronor och en EBITDA-marginal på 10-15% för helåret 2023. Med slutförandet av leveranserna till Saudiarabien, lanseringen av de nya TRaaS-programmen i USA samt flera andra mindre leveranser, kan jag stolt meddela att vi ligger i linje med vår finansiella vägledning. Intäkterna landade på på 623 miljoner kronor och EBITDA-marginalen på 14%.

Med två stora kontrakt värda 1,2 miljarder kronor i orderstocken på våra hemmamarknader och stark omsättning i USA är vi på god väg att uppfylla vårt mål för 2025.

Orderstock på 1 200 miljoner kronor på hemmamarknader
Orderingången och tilldelningskontrakt under fjärde kvartalet landade på 212 miljoner kronor. Detta kan jämföras med 1 080 miljoner kronor fjärde kvartalet 2022, som var ett extraordinärt kvartal med vår största order någonsin från vår svenska kund till ett värde av 850 miljoner kronor. Detta kvartal tilldelades vi ytterligare 150 miljoner kronor i order från vår nederländska kund, vilket ökade totala kontraktsvärdet till 400 miljoner kronor. Det totala värdet för dessa två stora kontrakt på våra hemmamarknader Sverige och Nederländerna uppgår till 1 250 miljoner kronor. Vi har precis börjat leverera våra första system inom ramen för dessa kontrakt. Den återstående orderstocken ligger på 1 200 miljoner kronor. På det hela taget genererar de senaste kvartalens orderingång, inklusive nya TRaaS-kontrakt, stabila intäkter under de kommande åren. 

TRaaS-försäljningen upp 12%
Våra TRaaS-intäkter uppgick till 104 (93) miljoner kronor för kvartalet, vilket är en ökning med 12%. Dessa återkommande intäkter utgör 47% av den totala omsättningen under kvartalet. Ökningen beror huvudsakligen på våra TRaaS-operatörstjänster i USA och intäkter från vårt projekt med den tasmanska polisen i Australien, som inleddes tidigare i år. För helåret 2023 uppgår den totala TRaaS-försäljningen till 363 (312) miljoner kronor. Det är en ökning med 16%, vilket innebär att TRaaS-försäljningen utgör 58% av den totala omsättningen. Vårt projekt med den tasmanska polisen bidrog med 34 (9) miljoner kronor, eller 10%, till vår TRaaS-försäljning.

USA bidrar till ökade återkommande intäkter
Den största bidragande faktorn till våra ökade återkommande intäkter är våra TRaaS-operatörstjänster i USA. Detta kvartal ökade de med 27% till 71 (56) miljoner kronor. För helåret 2023 har de ökat med 22% till 226 (185) miljoner kronor, och vi fortsätter vår tillväxtresa på denna strategiska marknad. De första två månaderna 2024 har vi upplevt en hög kommersiell aktivitet i USA. Vårt säljteam tecknade hela sex nya avtal, varav fyra kontraktsförlängningar, inklusive expansioner och två nya städer i delstaten Iowa. Det totala värdet för dessa kontrakt är 150 miljoner kronor. Tack vare denna höga kommersiella aktivitet ökar vi kontinuerligt våra återkommande intäkter och marknadsandelar i USA.

Leveranserna till Saudiarabien slutförda
Under kvartalet levererade vi, som förväntat, den återstående delen 25% av kontraktet på 275 miljoner kronor för vår unika Vehicle-in-Motion-lösning till vår kund i Saudiarabien. Vår relation är mycket god och kunden är väldigt nöjd med vår tekniska kapacitet. Därför diskuterar vi nu möjligheterna att införa våra nya trafikövervakningslösningar och ett servicenivåavtal för att underhålla vår installerade bas. 

Balanserad fördelning av globala intäkter
Sensys Gatso är ett europeiskt bolag med global räckvidd och en balanserad försäljningsmix. 2023 kom 33% av försäljningen från Americas, 25% från Europa och 42% från APAC/MEA. Vår verksamhet bygger på förtroendefulla kundrelationer med trafiksäkerhetsmyndigheter i över 70 länder. Vi har ett nära samarbete med våra kunder för att tillsammans skapa anpassade lösningar som uppfyller lokala rättsliga krav. På så sätt utvecklar vi långsiktiga relationer som med tiden ofta resulterar i merförsäljning.

Ghana-projektet går framåt
I december 2022 tecknade vi ett 11-årigt kontrakt med Ghanas regering, via vår 40-procentiga andel i joint venture-bolaget NTMEL (Nationwide Traffic Management & Enforcement Ltd). Vårt uppdrag är utformning, uppbyggnad, finansiering, drift och underhåll av ett rikstäckande trafiksäkerhetsprogram i landet. De totala intäkterna för joint venture-bolaget förväntas uppgå till cirka 800 miljoner kronor under den 11-åriga kontraktsperioden. Projektet går framåt och vi räknar med att kunna utfärda våra första testböter under den första halvan av 2024. I vår finansiella rapportering visas resultaten från projektet i form av joint venture-bolagets resultat. 

Europeisk utveckling och försörjningskedja
Utveckling av mjukvara är en central del av Sensys Gatsos affärsmodell och våra team finns främst i Europa. Hårdvarudesign samt utveckling och tillverkning av våra system utförs delvis av tredjepartsleverantörer i Sverige och delvis på vår egen produktionsanläggning i Haarlem, Nederländerna. Det innebär att vi inte är beroende av leveranser från Asien. Vår europacentrerade utvecklingsmodell innebär att vi är skyldiga att uppfylla lagar och bestämmelser i EU:s miljölagstiftning.

EBITDA ökade med 35%
Omsättningsnivån för fjärde kvartalet ligger i år på 221 miljoner kronor, vilket är en ökning med 37% jämfört med förra året. Med denna omsättningsnivå uppgick EBITDA till 45 (34) miljoner kronor för kvartalet, vilket är en förbättring med 35% jämfört med fjärde kvartalet 2022. Vår EBITDA-marginal för kvartalet låg på 21%, vilket är bättre än vårt mål på 15% för 2025. För helåret 2023 uppgick vår EBITDA-marginal till 14%, vilket är något under vårt mål för 2025. 

Framtidsutsikter
Vi har en stark orderbok med en orderstock på 1,2 miljarder kronor för två stora kontrakt på våra hemmamarknader Sverige och Nederländerna. Vår lönsamma TRaaS-verksamhet fortsätter att växa, och vårt förstärkta team i USA har klarat av att öka den primära försäljningen på denna strategiska marknad. Slutligen är också FLUX, vår banbrytande plattform för trafiksäkerhetslösningar, på väg att bli verklighet. 

Vi håller därför fast vid vår långsiktiga plan och målsättning att till år 2025 öka nettoomsättningen till över 1 miljard kronor, där TRaaS-intäkterna står för mer än 600 miljoner kronor. Vi håller också fortsatt fast vid vår ambition att öka EBITDA-marginalen till mer än 15% år 2025.

Ivo Mönnink
VD, Sensys Gatso Group

Inbjudan till presentation
Den 22 februari kl. 10.00 bjuder Sensys Gatso Group in press, analytiker, aktieägare och intressenter till en presentation / audiocast. VD Ivo Mönnink och finansdirektör Simon Mulder presenterar de finansiella resultaten på engelska. Presentationen i samband med denna rapport kommer att publiceras på webbplatsen.

Presentationen/audiocasten kan följas via webben eller telefon och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida: https://www.sensysgatso.com

Om du önskar delta via webcasten gå in på nedan länk. https://ir.financialhearings.com/sensys-gatso-group-q4-2023

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor. https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5008477
 

Detta är information som Sensys Gatso Group AB (publ) måste offentliggöra i enlighet med EU förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för publicering, genom den kontaktperson som angivits ovan, kl 08.30 den 22 februari, 2024.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Ivo Mönnink, VD
e-post: [email protected]
e-post IR: [email protected] 
Telefon: +46 36 34 29 80

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Saudiarabien, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 302 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244