Bengt Rosengren har slutfört sitt uppdrag hos Sensys Gatso Group

Bengt Rosengren, EVP Operations & Supply har slutfört sitt uppdrag hos Sensys Gatso Group.

"Bengt har under sin tid varit en viktig del av företagets utveckling och i integrationen mellan Sensys och Gatso. Han har bland annat varit delaktig i skapandet av en fullfjädrad verksamhets- och leveransorganisation samt infört ett toppmodernt ramverk för affärsprocesser, för att nämna några av hans prestationer. Jag önskar honom lycka till i hans framtida engagemang ", säger Niki Gatsonides.

2 oktober 2017

För mer information:
Niki Gatsonides, CFO
M +31 622 775 900
E [email protected]

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2017 kl. 9.30.

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 169 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244